MEDALE ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ ORAZ STYPENDIA PREZESA RADY MINISTRÓW I MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

W piątek, 10 stycznia 2020 r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie Medali za Długoletnią Służbę dla nauczycieli z województwa lubelskiego oraz  Stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej dla uczniów szkół ponadpodstawowych.  Z naszej szkoły z rąk Wojewody Lubelskiego Pana Lecha Sprawki oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk Srebrny Medal za Długoletnią Służbę otrzymał Pan Artur Rachański, a Stypendium Prezesa Rady Ministrów uczeń klasy 3 k Michał Sołtysiak.
Serdecznie gratulujemy!!!

STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

W środę, 11 grudnia 2019 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyła się druga część uroczystości wręczenia stypendiów marszałka województwa lubelskiego dla 500 szczególnie uzdolnionych uczniów.
W roku szkolnym 2019/2020 Województwo Lubelskie realizuje dwa programy stypendialne: „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020” oraz „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” (dla uczniów/słuchaczy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe tj. dla uczniów techników, dla uczniów branżowych szkół I stopnia i klas zasadniczych szkół zawodowych w branżowych szkołach I stopnia oraz dla uczniów/słuchaczy szkół policealnych). Celem programów stypendialnych jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych uczniów, uczących się lub mieszkających w województwie lubelskim.
Program stypendialny – „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim oraz w roku szkolnym 2019/2020 kontynuują naukę w szkołach zawodowych – w branżowych szkołach I stopnia i klasach zasadniczych szkół zawodowych, technikach i szkołach policealnych – z wyłączeniem szkół dla dorosłych. W ramach programu Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał 500 stypendiów. Stypendia podzielono następująco: 435 stypendiów dla uczniów techników, 32 stypendia dla uczniów branżowych szkół I stopnia i 33 stypendia dla uczniów/słuchaczy szkół policealnych.
Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2020  r., w kwocie 4 000 PLN, tj. 400 zł miesięcznie.
Projekty realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Patryk Korkosz – uczeń klasy IV Technikum nr 2 w Zespole Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim znalazł się w gronie najlepszych uczniów w województwie biorących udział w programie stypendialnym „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”
PATRYKOWI GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW

KOLEJNE ZAJĘCIA LABORATORYJNE NA POLITECHNICE LUBELSKIEJ

W dniu 06.12.2019 r. w ramach projektu „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Tomaszowie Lubelskim”, zadanie 2 – „Zajęcia dla uczniów prowadzone w szkole wyższej” – kolejna grupa naszych uczniów uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych przeprowadzonych przez pracowników naukowych Politechniki Lubelskiej Wydziału Mechanicznego.

Tematyką zajęć było:

  1. Niekonwencjonalne metody cięcia materiałów - prowadząca dr inż. Agnieszka Skoczylas
  2. Wybrane zagadnienia z metrologii - prowadząca mgr iż. Izabela Miturska
  3. Zagadnienia obróbki plastycznej - prowadzący dr inż. Grzegorz Winiarski

Bardzo dziękujemy wykładowcom za ciekawe zajęcia, które mamy nadzieję zaowocują w przyszłości wyborem studiów politechnicznych przeznaszych uczniów.