XIV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „TECHNIK ABSOLWENT 2020 ROKU”

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że absolwent naszej szkoły Patryk Korkosz zajął I miejsce w ramach XIV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „TECHNIK ABSOLWENT 2020 ROKU” w kwalifikacji technik pojazdów samochodowych.
Konkurs skierowany do absolwentów średnich szkół technicznych organizowany jest przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Zarząd Główny w Warszawie i ma na celu promowanie najlepszych uczniów oraz szkół zawodowych. Istotą konkursu jest docenienie uczniów, którzy osiągali sukcesy w konkursach, olimpiadach ogólnopolskich, regionalnych, uzyskali bardzo dobre wyniki na egzaminach zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz na egzaminie maturalnym.
Osiągnięcie Patryka stanowi potwierdzenie jego pracowitości i zaangażowania w rozwijanie pasji zawodowych. Sukcesy, jakie odnosił na olimpiadach zawodowych oraz jego wyniki w nauce, stanowią dla nas powód do dumy, ale również przyczyniają się do promowania naszej szkoły i kształcenia zawodowego. Dlatego z ogromną satysfakcją przyjęliśmy informację o wynikach konkursu. W ogólnopolskiej klasyfikacji za Patrykiem uplasowali się uczniowie takich szkół jak: Technikum Mechaniczne nr 15 w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie oraz Technikum nr 16 w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2 w Krakowie.
Patrykowi serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

SZKOLNY KONKURS NA WYKONANIE GODŁA

Godło-BERNADSKI OREST 1D Godło-BODNAR WIKTORIA 1E Godło-BODYS KONRAD 1L
Godło-KIELEMNIK-WOJDYŁO OLIWIA 1L Godło-WIATRZYK ALEKSY 1C Godło-ZIMOŃ ŁUKASZ 1C

11 listopada, dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r., obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych został zorganizowany Szkolny Konkurs na wykonanie Godła pod patronatem Dyrektora ZSTM. Do 15.12.2020r. uczniowie odsyłali przygotowane przez siebie prace konkursowe. Uczestnicy konkursu wykazali się dużą pomysłowością w doborze różnych technik plastycznych, a także oryginalnością wykonania. Przesłane prace wskazują na to, że wymagały one nie tylko umiejętności, ale niejednokrotnie dużej cierpliwości. Komisja Konkursowa wyróżniła i nagrodziła prace: Bernadski Orest kl.1d, Bodnar Wiktoria kl.1e, Bodys Konrad kl.1l, Kielemnik-Wojdyło Oliwia kl.1l, Wiatrzyk Aleksy kl.1c, Zimoń Łukasz kl.1c. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone laureatom konkursu, gdy wrócimy do szkoły. Należy jednak podkreślić, że wszystkie przesłane prace stanowią dowód dużych zdolności artystycznych naszych uczniów. Na pochwałę z pewnością zasługuje wysoki poziom artystyczny oraz kreatywność młodzieży.
Wszystkie prace dostarczone na konkurs będą stanowiły ekspozycję w klasopracowni nr 32.
 
Barbara Dewódzka

 

STYPENDIA PREZESA RADY MINISTRÓW ORAZ STAROSTY TOMASZOWSKIEGO

Miło nam poinformować, że uczniowie Zespołu Szkół Techniczno - Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymali:

Stypendium Prezesa Rady Ministrów:

  • Jakub Krawczyk.
  • Michał Sołtysiak.

Stypendium Starosty Tomaszowskiego:

  • Patryk Ciećko.
  • Michał Sołtysiak.


Gratulujemy.

STYPENDIUM MOTYWACYJNE

Fundacja Parasol Roztocza po rozpatrzeniu złożonych wniosków przyznała 21 stypendiów motywacyjnych dla uczniów uczących się w zawodzie technik mechanik, specjalizacja obróbka skrawaniem i operator obrabiarek skrawających w szkole branżowej.
Stypendium Dobry Start otrzymało 32 dojeżdżających uczniów klas pierwszych i drugich.

KOMUNIKAT - ZAJĘCIA WARSZTATOWE

Zgodnie z rozporządzeniem MEN od 30 listopada 2020 r. przywrócone zostają zajęcia warsztatowe oraz nauka jazdy. Zajęcia odbywać się powinny w małych grupach ustalonych przez kierownika warsztatów i nauczyciela zawodu. Liczba godzin zajęć praktycznych nie może przekroczyć 10 godzin tygodniowo. W nauce jazdy może uczestniczyć 1 uczeń i instruktor. Uczniowie klas wielozawodowych również rozpoczynają praktykę zawodową u pracodawców na tych samych zasadach, o ile nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrażać zdrowiu młodocianego pracownika.

Janusz Joniec

KOMUNIKAT

Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno – Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim informuje, że zajęcia lekcyjne w formie zdalnej, odbywać się będą do 27 listopada 2020 roku. O wszelkich zmianach dotyczących m. in. zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych i nauki jazdy, uczniowie zostaną poinformowani w przyszłym tygodniu.

Janusz Joniec.

KOMUNIKAT

Z uwagi na przypadki zachorowań na COVID - 19 w naszej szkole od dnia 22 października do dnia 5 listopada 2020 roku wprowadza się tryb zdalnego nauczania. Będą jedynie prowadzone w warsztatach szkolnych zajęcia praktyczne oraz nauka jazdy. Zobowiązuję uczniów do przypomnienia sobie regulaminu zdalnego nauczania w szkole, zaś nauczyciele przedstawią uczniom formę w jakiej będą prowadzić zdalnie zajęcia. Wymaga się od uczniów systematycznego sprawdzania informacji w e – dzienniku zwracając szczególną uwagę na zadania domowe.

Janusz Joniec – Dyrektor ZSTM
w Tomaszowie Lubelskim