PODSUMOWANIE X MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU ZAWODOWEGO "ROK PRZED DYPLOMEM"

9 czerwca 2016 r. w gmachu Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej odbyło się uroczyste podsumowanie X międzyszkolnego konkursu zawodowego "Rok przed dyplomem". Patronat honorowy nad konkursem sprawowali  Marszałek Województwa Lubelskiego, Kurator Oświaty w Lublinie, Prezydent Miasta Lublin, Rektor Politechniki Lubelskiej, Polskie Towarzystwo Informatyczne.
Tytuł laureata etapu regionalnego uzyskało 57 uczniów, 27 uczniom przyznano wyróżnienia.
W etapie regionalnym szkolnym konkursu uczestniczyło około 960 uczniów województwa lubelskiego. W etapie regionalnym , który odbył się 9 maja 2016r. w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie, sprawdzało swoją wiedzę i umiejętności 165 uczniów stanowiących 55 zespołów reprezentujących 17 szkół technicznych województwa lubelskiego w 19 zawodach technicznych, 20 kwalifikacjach.
57 laureatom i 27 wyróżnionym wręczono nagrody książkowe, sprzęt elektroniczny ufundowany przez Marszałka Województwa Lubelskiego i Kuratora Oświaty w Lublinie. Wybranym laureatom  we wszystkich zawodach wręczono vouchery na egzaminy certyfikujące umiejętności zawodowe ufundowane przez Fundację VCC.
Laureaci Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim w poszczególnych kwalifikacjach:
Technik logistyk, kwalifikacja A.31
II Miejsce Sebastian Szwed – klasa 3K
III Miejsce Konrad Kuśmierczak – klasa 3K
Voucher na egzamin z języka angielskiego dla logistyków otrzymał Sebastian Szwed.
Technik elektryk, kwalifikacja E.8
III Miejsce Kamil Kuźniarz – klasa 3H
Technik pojazdów samochodowych, kwalifikacja M.12
I Miejsce Rafał Łacheta – klasa 3H
II Miejsce Adrian Bartoszyk – klasa 3H
III Miejsce Damian Chabura – klasa 3H
Podczas konferencji rozstrzygnięto konkurs dla nauczycieli.
Wyróżnienie za przygotowanie zadania praktycznego do kwalifikacji M.12 w zawodzie technik pojazdów samochodowych otrzymał Henryk Grzesiński.

Uczniów do konkursu przygotowali nauczyciele:
Barbara Pokrywka-Dewódzka, Dariusz Omelczuk, Henryk Grzesiński.


Wszystkim laureatom dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów!