SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI PIP

6 października 2016 odbyło się spotkanie uczniów naszej szkoły z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy.
W pierwszej części spotkania przedstawiono słuchaczom podstawowe przepisy dotyczące podejmowania i rodzajów pracy.
W drugiej części omówiono zagrożenia w pracy i przyczyny ich powstawania.

 


Uczestnikami spotkania byli uczniowie klas uczący się w  następujących zawodach:

  • Technik pojazdów samochodowych
  • Technik elektryk
  • Technik mechanizacji rolnictwa
  • Technik logistyk
  • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej