FUNKCJONARIUSZE STRAŻY GRANICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4

Zdjęcie ze strony internetowej SG w Hrebennem

17 listopada gościliśmy w Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim funkcjonariuszy Straży Granicznej  st. chor. SG Annę Wancerz oraz chor. szt. SG Jarosława Mroczkowskiego z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Hrebennem. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas:II H, III H, III K, IV K, IV G i IV H.
Funkcjonariusze SG zapoznali młodzież naszej szkoły ze specyfiką służby oraz obowiązkami funkcjonariusza podczas służby w Straży Granicznej. Przekazali młodzieży istotne informacje o Straży Granicznej, czyli umundurowanej i uzbrojonej formacji, która została powołana do ochrony granic państwowych, kontroli ruchu granicznego wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców. Do obowiązków funkcjonariusza SG należy przede wszystkim zabezpieczanie granic kraju (w tym także Unii Europejskiej) oraz zapobieganie popełnianiu przestępstw związanych z przekraczaniem granicy (przemytów, nielegalnej imigracji). Uczniowie dowiedzieli się również, że SG posiada uprawnienia do podejmowania działań w zakresie walki z terroryzmem. Młodzież mogła zobaczyć ciekawe zdjęcia oraz prezentacje, uzyskać informacje, dotyczące procedur, wymagań oraz kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy w tej formacji.

Serdecznie dziękujemy Komendantowi Placówki Straży Granicznej w Hrebennem ppłk SG Leszkowi Surmaczowi, za możliwość uczestniczenia uczniów Zespołu Szkół Nr 4  w ciekawych zajęciach przeprowadzonych przez funkcjonariuszy SG.