OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE WYBORCZYM "WYBIERAM WYBORY" ETAP SZKOLNY

Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym zorganizowała Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”. W etapie szkolnym uczestniczyło ponad 4,5 tysiąca uczniów z 567 szkół z całego kraju.
Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym. Zakres przedmiotowy Konkursu obejmował zagadnienia z zakresu prawa wyborczego, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.
Z naszej szkoły w etapie szkolnym wzięli udział: Biela Andżelika (kl. II „h”), Marcin Barczak (kl. I „k”), Kacper Dziuba (kl. I „k”), Sebastian Koper (kl. I „h”), Mariola Młynarczyk (kl. II ‘h”), Wojciech Paczkowsk i(kl. IV „h”), Marcin Romanowski (kl. III „h”), Łukasz Słoboda (kl. IV „h”), Damian Szkardakiewicz (kl. I „k”), Sebastian Szwed (kl. IV „h”), Sebastian Szwed (kl. IV „k”), Paweł Zięba (kl. I „k”). Za uczestnictwo w Konkursie uczniowie otrzymali gadżety ufundowane przez Krajowe Biuro Wyborcze w Zamościu.
Etap szkolny odbył się 1 marca, uczniów do Konkursu przygotowywali Elżbieta Joniec i Robert Czyż.
Nad przebiegiem Konkursu czuwała p. Małgorzata Lisikiewicz.