PRAKTYKI ZAGRANICZNE KLUCZEM DO ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Dnia 14.03.2017 w Zespole Szkół nr 4 odbyło się spotkanie z przedstawicielami projektu programu ERASMUS + Mobilność edukacyjna.
Spotkanie było zorganizowane w celu przedstawienia oferty praktyk w Grecji dla uczniów naszej szkoły z kierunku kształcenia Technik Pojazdów Samochodowych i Technik Mechanik Obróbka Skrawaniem.
Uczniowie, którzy w tym roku odbywają praktyki zawodowe, mają możliwość odbycia dwóch tygodni praktyk w Grecji w Katerini lub Leptokarya.  Do wyjazdu szykują się w maju 2017.
Cele projektu to:
1.Rozwój kompetencji kluczowych w tym umiejętności językowych, ICT stosowanych w samochodach oraz umiejętności uczenia się
2.Rozwinięcie umiejętności i kompetencji zawodowych, które poprawi zatrudnialność uczniów -staną się oni bardziej konkurencyjni na rynku pracy
3.Kontakt z nowoczesnymi technologiami i innowacyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w branży samochodowej
4.Zwiększenie świadomości i rozumienia innych kultur, budowanie sieci kontaktów między młodzieżą z Polski i Grecji
5.Kształtowanie tożsamości europejskiej uczestników
6.Rozwój osobisty, rozwój kompetencji interpersonalnych uczestników
7.Poprawa postrzegania szkolnictwa zawodowego

Jesteśmy pewni, że tego typu wyjazdy pomogą  w zdobyciu doświadczenia w zawodzie jak i ukażą możliwości i formy pracy młodzieży w innych krajach.