SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TOMASZOWIE LUBELSKIM

W dniu 24 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Nr 4  odbyło się spotkanie z panem Grzegorzem Kuśmierczukiem, doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas IV i III . Uczestnicy spotkania zdobyli informacje na temat aktualnych trendów, zachodzących zmian na rynku pracy, zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przedstawiono możliwości ścieżki dalszej kariery zawodowej dla konkretnej branży. Doradca zawodowy z PUP omówił dostępne usługi rynku pracy dla osób poniżej 30 roku życia. Uczniowie otrzymali materiały informacyjne i ulotki.
Serdecznie dziękujemy Dyrektor PUP w Tomaszowie Lubelskim Pani Zofii Swatowskiej za możliwość przeprowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w Zespole Szkół Nr 4.

Spotkanie zorganizowała Wioletta Prus