SPRZĄTANIE ŚWIATA

Sprzątanie świata jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska , zapoczątkowanego w 1989 r, a wywodzącego się z Australii. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcja odbywa się od 1994 r.
„Sprzątanie świata – Polska” to praktyczna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nie śmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Zawsze w trzeci weekend września wraz z setkami innych wolontariuszy: młodzież naszej szkoły uczestniczy w „Sprzątaniu świata” łącząc się z wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska. Uczniowie naszej szkoły propagują w ten sposób działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a przede wszystkim w miarę możliwości usuwają dzikie wysypiska zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie naszej szkoły – Siwej Dolinie.  
„Sprzątanie świata - Polska” angażuje i integruje społeczności lokalne, dla szkoły jest interesującą metodą pracy wychowawczej oraz wartościowym sposobem na realizację wolontariatu.W tegorocznej edycji uczestniczyły klasy II „a” i II „g”,ze strony nauczycieli opiekę sprawowali: Monika Czyż, Danuta Gęborys i Monika Iwanicka -  Górnik.

Samorząd Uczniowski