KONKURS RECYTATORSKI

Regulamin konkursu recytatorskiego poezji patriotycznej pt. „Myśląc Ojczyzna…”

 1. Organizator:
  • Nauczyciele języka polskiego w Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lub.
   Patronat nad konkursem objęła Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lub.
 2. Cele konkursu:
  • poszerzenie znajomości twórczości patriotycznej  polskich poetów
  • rozwijanie zainteresowań literackich;
  • poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych w życiu człowieka;
  • kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich;
  • kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich
  • poszerzanie znajomości faktów historycznych
  • upowszechnianie kultury żywego słowa wśród młodzieży
  • zainteresowanie uczniów poezją;
  • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
 3. Uczestnicy:
  Konkurs skierowany jest do uczniów naszej szkoły i ma charakter indywidualny
  • każdy uczestnik prezentuje po jednym wybranym wierszu o tematyce patriotycznej, którego czas prezentacji nie może przekraczać 5 minut
  • możliwa jest recytacja wiersza z podkładem muzycznym, charakteryzacją lub rekwizytem;
 4. Kryteria oceny
  Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:
  • dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
  • interpretacja tekstu,
  • kultura słowa,
  • ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój ).
 5. Warunkiem udziału jest zgłoszenie uczestnictwa w konkursie do nauczyciela języka polskiego.
 6. Termin  i miejsce konkursu- 29 października 2018 r. o godzinie 9:00 w
  sali nr 15
 7. Nagrody:
  • laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe.
  • wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy
  • wręczenie nagród i występ laureatów konkursu nastąpi podczas uroczystości z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do  opublikowanie listy laureatów na stronie internetowej szkoły


  Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w konkursie.