ZAWODOWY STRZAŁ W 10!

26 października 2018 r. realizowana była akcja „Zawodowy strzał w 10! – wybierz swoją przyszłość” przygotowana przez zamojską delegaturę Lubelskiego Kuratora Oświaty przy współudziale tomaszowskich szkół zawodowych. Tym razem odbyła się ona na terenie Zespołu Szkół nr 3. W imieniu organizatorów młodzież witali: Pani Barbara Krawczyk – starszy wizytator oraz Pan Ireneusz Romaszko – dyrektor Zespołu Szkół nr 3.
„Zawodowy strzał w 10!” to akcja skierowana do uczniów dotychczasowych gimnazjów (klas III) oraz uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych.
Celem tego przedsięwzięcia jest przede wszystkim zachęcenie uczniów do podjęcia nauki w technikum i szkołach branżowych, ale także próba zmiany krzywdzących stereotypów sugerujących wyższość kształcenia ogólnego nad zawodowym. Dlatego też szkoły biorące udział w akcji przygotowały stanowiska dające młodzieży możliwość bezpośredniego kontaktu z zawodem.
Jak zwykle przy tego typu przedsięwzięciach nauczyciele i uczniowie naszej szkoły chętnie zaangażowali się w promocję kształcenia zawodowego w środowisku lokalnym. Prezentowaliśmy naszą ofertę edukacyjną zachęcając młodzież do wyboru następujących kierunków:


TECHNIKUM

 • technik mechanik specjalizacja obróbka skrawaniem
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik elektryk
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • technik logistyk
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik handlowiec


SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 • operator obrabiarek skrawających
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • kierowca mechanik
 • oddział wielozawodowy (m.in. kucharz, fryzjer, cukiernik, piekarz)

 

Wsparcie zapewnili nam również pracodawcy współpracujący z naszą szkołą w zakresie szkolnictwa zawodowego. Zaangażowanie z ich strony w przygotowanie stoisk potwierdziło, że zawody, w których kształcimy są zbieżne z potrzebami lokalnego rynku pracy. Serdecznie dziękujemy naszym partnerom:

 • RST Roztocze i WSK Tomaszów Lubelski – właściciel p. Roman Rak
 • Restauracja Tabasco – p. Ewelina Bondyra
 • Grupa Oscar Sp. z o.o. – właściciel p.  Lesław Kapka


Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję uczniom, nauczycielom i pracodawcom