UCZCILI 100 LECIE NIEPODLEGŁOŚCI. AKADEMIA, JAKICH MAŁO...

W dniu 9 listopada 2018 r. społeczność szkoły z p. dyr. Januszem Jońcem na czele udała się pod Pomnik – Płytę upamiętniającą pobyt Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lub. Tam odbyła się akademia z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Punktualnie o godzinie 11.11 wszyscy odśpiewali hymn państwowy włączając się w ten sposób w obchody ogólnonarodowe. Akademia przede wszystkim miała  przypomnieć drogę do niepodległości, ale także wzbudzić w nas refleksje. Część artystyczna przygotowana perfekcyjnie wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Przypomniano daty powstań narodowych. Uczniowie  recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, które pozwoliły  zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość.
To Święto sprawia, że w zabieganym życiu stajemy na chwilkę i wspominamy naszych dziadków i pradziadków walczących o wolność. Składamy kwiaty pod pomnikami tych, którzy poświęcili dla nas życie. Dzień ten dla wielu jest lekcją patriotyzmu i historii. Uczestnicząc corocznie  w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.
Akademię przygotowali uczniowie pod kierunkiem nauczycieli języka polskiego: Danuty Gęborys, Marii Latos, Beaty Pawłucka i Beaty Rysak. Za najlepsze podsumowanie kunsztu i umiejętności szkolnych artystów niech będą słowa dyr. Janusza Jońca, który na koniec powiedział „Brawo, brawo, raz jeszcze brawo. Powiem krótko, w to, że mamy zdolną młodzież nie wątpiłem nigdy, ale dzisiaj przeszliście samych siebie”.