STYPENDIA MOTYWACYJNE

16 listopada 2018 roku 21 uczniów klas patronackich uczących się w zawodach technik mechanik - specjalizacja obróbka skrawaniem i operator obrabiarek skrawających otrzymało stypendia motywacyjne ufundowane przez Fundację Parasol Roztocza.
Uczniowie klas pierwszych objęci zostali stypendium motywacyjnym „Dobry Start”. Przyznane stypendium pokrywa uczniom koszty dojazdu do szkoły i wynosi nie więcej niż  100 zł miesięcznie. Stypendium zostało przyznane 11 uczniom szkoły branżowej I st. i 26 uczniom technikum.
Dyplomy wyróżnionym uczniom wręczyli Pan Roman Rak – Właściciel Firmy Roztocze Zakład Usługowo Produkcyjny Roman Rak i Pan Jerzy Wereszczak – Wicestarosta Tomaszowski.