SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM STRAŻY GRANICZNEJ

17 stycznia odbyło się w Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim spotkanie z przedstawicielem Straży Granicznej. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas IVg, IVh i IVk.
Tematem spotkania była problematyka handlu ludźmi.
Uczniowie uzyskali również informacje, dotyczące procedur, wymagań oraz kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy w Straży Granicznej.