I ETAP SZKOLNEGO KONKURSU „MISTRZ OBRABIARKI”

Dnia 4 czerwca 2019 roku odbył się I etap szkolnego konkursu „Mistrz Obrabiarki 2019” w którym brało udział 53 uczniów klas: 2K, 3A, 3K i 3H w zawodach: operator obrabiarek skrawających i technik mechanik. Zakres materiału obejmował egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe M.19.
Ten etap przeprowadzony był na podstawie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 30 pytań.
Do drugiego etapu zakwalifikowali się uczniowie z największą liczbą punktów:

  1. Dziuba Kacper    3K
  2. Kita Dawid    3K
  3. Kapuśniak Grzegorz    3H
  4. Przednowek Szymon    3H
  5. Malec Kacper    3K
  6. Koper Sebastian    3H
  7. Paczkowski Robert    3H
  8. Wojciechowski Paweł    3H
  9. Wiatrzyk Robert    3H
  10. Gęborys Michał    2K


Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i gratulujemy wyników.
Etap II Konkursu odbędzie się 11 czerwca 2019 roku (wtorek) w sali 17 o godzinie 11.25.


Organizatorzy konkursu: Ewa Żółkiewska, Barbara Gołąb, Mariusz Kuryło, Artur Rachański.