SPOTKANIE Z INSPEKTOREM PIP

12 czerwca 2019 roku uczniowie klas drugich uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy. Celem tego spotkania było zapoznanie uczniów z przepisami i zagadnieniami z zakresu prawa pracy. Inspektor omówił m.in. poszczególne formy zatrudnienia, problemy z zakresu zawierania umów, wypłacania wynagrodzenia, czasu pracy, urlopów i bezpieczeństwa pracy. Zaprezentował uczniom materiały związane z najczęstszymi wypadkami przy pracy, wskazał na zagrożenia, opisując jednocześnie błędy przy zabezpieczeniach na poszczególnych stanowiskach pracy.
Na zakończenie spotkania młodzież wzięła udział w konkursie z zakresu omówionej problematyki. Cennymi upominkami nagrodzone zostały trzy osoby, które wykazały się największą wiedzą.