PODZIĘKOWANIA

Z okazji zakończenia roku szkolnego Dyrekcja i Grono Pedagogiczne ZS4 w Tomaszowie Lubelskim dziękują:

  • Kamili Rybińskiej, Marlenie Zimerman i Rafałowi Ziobrowi za działalność w Samorządzie Szkolnym,
  • uczniom klas III technikum za godne reprezentowanie Szkoły w poczcie sztandarowym,
  • uczniom reprezentującym Szkołę w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz  zawodach sportowych,
  • uczniom reprezentującym Szkołę podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych,
  • uczniom za wsparcie techniczne uroczystości szkolnych i audycji oraz działalność w radiowęźle szkolnym,
  • wszystkim uczniom zaangażowanym w życie Szkoły, jej godne reprezentowanie w środowisku lokalnym,
  • wszystkim uczniom za całoroczną naukę i pracę nad doskonaleniem samych siebie,
  • rodzicom wspierającym naszą Szkołę i aktywnie włączającym się w jej życie.

Dziękujemy i życzymy udanych, bezpiecznych wakacji.