BADANIA LEKARZA MEDYCYNY PRACY

Informujemy, że przeprowadzane są już badania dla kandydatów na kierowców dla uczniów przyjętych do klas pierwszych (Zamość, ul. Zagłoby 8).
Przypominamy, że wszyscy uczniowie mają obowiązek dołączenia do dokumentów zaświadczenia od lekarza medycyny pracy.