STYPENDIA MOTYWACYJNE DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO–MOTORYZACYJNYCH

W dniu 17 października 2019 roku wyróżniający się uczniowie ZSTM otrzymali z rąk Lesława Kapki, Prezesa Grupy Oskar stypendia motywacyjne. Stypendia wypłacane będą każdego miesiąca przez pół roku i są jedną z form współpracy Grupy Oskar z Zespołem Szkół Techniczno–Motoryzacyjnych. W uroczystości uczestniczyli: Pan Dariusz Czop – Sekretarz Powiatu Tomaszowskiego, Pan Mariusz Kobiałka – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Tomaszowskiego.

Lista stypendystów:

Klasy w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik logistyk

 1. Korkosz Patryk,
 2. Wiatrzyk Agnieszka,
 3. Borys Paulina,
 4. Bezłada Jacek,
 5. Rogulski Danial,
 6. Rogulski Piotr,
 7. Pakuła Magda,
 8. Karczmarczuk Aleksandra.

Klasy w zawodach kierowca mechanik i mechanik pojazdów samochodowych

 1.  Groch Jakub,
 2. Łopuszyński Jakub,
 3. Szewc Maciej,
 4. Dorosz Mateusz,
 5. Niedźwiecki Jakub,
 6. Hołojuch Mateusz,
 7. Rudkiewicz Jarosław.

Wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy.