STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

W środę, 11 grudnia 2019 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyła się druga część uroczystości wręczenia stypendiów marszałka województwa lubelskiego dla 500 szczególnie uzdolnionych uczniów.
W roku szkolnym 2019/2020 Województwo Lubelskie realizuje dwa programy stypendialne: „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020” oraz „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” (dla uczniów/słuchaczy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe tj. dla uczniów techników, dla uczniów branżowych szkół I stopnia i klas zasadniczych szkół zawodowych w branżowych szkołach I stopnia oraz dla uczniów/słuchaczy szkół policealnych). Celem programów stypendialnych jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych uczniów, uczących się lub mieszkających w województwie lubelskim.
Program stypendialny – „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim oraz w roku szkolnym 2019/2020 kontynuują naukę w szkołach zawodowych – w branżowych szkołach I stopnia i klasach zasadniczych szkół zawodowych, technikach i szkołach policealnych – z wyłączeniem szkół dla dorosłych. W ramach programu Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał 500 stypendiów. Stypendia podzielono następująco: 435 stypendiów dla uczniów techników, 32 stypendia dla uczniów branżowych szkół I stopnia i 33 stypendia dla uczniów/słuchaczy szkół policealnych.
Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2020  r., w kwocie 4 000 PLN, tj. 400 zł miesięcznie.
Projekty realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Patryk Korkosz – uczeń klasy IV Technikum nr 2 w Zespole Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim znalazł się w gronie najlepszych uczniów w województwie biorących udział w programie stypendialnym „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”
PATRYKOWI GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW