STYPENDIA MOTYWACYJNE DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO–MOTORYZACYJNYCH

W dniu 11 marca 2020 roku wyróżniający się uczniowie ZSTM otrzymali z rąk Lesława Kapki, Prezesa Grupy Oskar stypendia motywacyjne. Stypendia wypłacane będą każdego miesiąca przez pół roku i są jedną z form współpracy Grupy Oskar z Zespołem Szkół Techniczno–Motoryzacyjnych. W uroczystości uczestniczyli: Pan Jarosław Korzeń - V-ce Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Pan Mariusz Kobiałka – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Tomaszowskiego.

Lista stypendystów:

Klasy w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik logistyk

 1. Agnieszka Wiatrzyk,
 2. Paulina Borys,
 3. Marcelina Zimerman,
 4. Kamila Rybińska,
 5. Aleksandra Karczmarczuk,
 6. Patryk Korkosz,
 7. Jacek Bezłada,
 8. Magda Pakuła,
 9. Daniel Rogulski.

Klasy w zawodach kierowca mechanik i mechanik pojazdów samochodowych

 1. Maciej Szewc,
 2. Mateusz Dorosz,
 3. Szewc Maciej,
 4. Jakub Groch,
 5. Jarosław Rudkiewicz,
 6. Jakub Niedzwiedzki,
 7. Mateusz Hołojuch.

Wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy.