ZASADY NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ W ZSTM W TOMASZOWIE LUBELSKIM

Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych prowadzi kształcenie na odległość z wykorzystaniem Dziennika elektronicznego.
Uczniowie mają obowiązek codziennie logować się do dziennika, czytać wiadomości e-mail w dzienniku, oraz wykonywać polecenia umieszczone w zakładce „Zadanie domowe”.
Zadania należy wykonywać na bieżąco, zgodnie z datą w widoku tygodniowym.
W nauczaniu na odległość mogą być również wykorzystywane inne narzędzia informatyczne rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które polecają nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
Od 25 marca 2020 roku, mogą być oceniane te zadania, które wskażą nauczyciele do oceny.