INFORMACJA DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW ZSTM W TOMASZOWIE LUBELSKIM

W związku z zaistniałą sytuacją wypłata zapomogi zdrowotnej z ZFŚS będzie przekazywana w formie bezgotówkowej (na konto bankowe).
Wypełniony i podpisany wniosek prosimy przekazać lub przesłać do szkoły - wzór wniosku do pobrania.