UWAGA MATURZYŚCI!

Świadectwa dojrzałości i informacje o wynikach będą wydawane od 11 sierpnia 2020 w sekretariacie szkoły.
Zdający, którzy nie zdali tylko jednego egzaminu mogą przystąpić do poprawkowego egzaminu maturalnego 8 września 2020 roku.
Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym należy złożyć do 14 sierpnia 2020 w sekretariacie lub wrzucić do skrzynki przed wejściem do szkoły.