ZASADY FUNKCJONOWANIA ZSTM W TOMASZOWIE LUBELSKIM OD 1 WRZEŚNIA 2020 ROKU

 1. Od 1 września wprowadza się bezwzględny obowiązek noszenia w budynkach dydaktycznych szkoły (budynek główny, warsztaty szkolne, sala gimnastyczna) masek bądź przyłbic zasłaniających nos i usta.
 2. Obowiązek ten dotyczy uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.
 3. Maski i przyłbice mogą być zdjęte tylko i wyłącznie po wejściu ucznia do klasy bądź dział warsztatowy i rozpoczęciu zajęć, nauczyciela po wejściu do klasy lub pokoju nauczycielskiego, pracowników administracji po wejściu do biura, w którym pracują.
 4. By zminimalizować pobyt uczniów na korytarzach, w szatni lub łazienkach sale lekcyjne i działy warsztatowe otwarte będą na 15 minut przed godziną 8.00 i podczas każdej przerwy międzylekcyjnej.
 5. Każdorazowe wyjście z klasy, działu warsztatowego, biura wymaga od wszystkich założenia maski lub przyłbicy.
 6. Sale lekcyjne, działy warsztatowe, sala gimnastyczna w czasie przerw muszą być wietrzone, a o ile pozwolą na to warunki atmosferyczna nawet w czasie trwania zajęć.
 7. W miarę możliwości lokalowych sal lekcyjnych i działów warsztatowych należy rozmieszczać uczniów w jak największej odległości od siebie.
 8. W przypadku, gdyby nauczyciel zauważył u ucznia niepokojące objawy chorobowe (gorączka, duszności, katar, kaszel i inne dolegliwości np. jelitówka, ból głowy, brzucha, zapalenie spojówek), zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia pielęgniarki szkolnej lub kogoś z kierownictwa szkoły.
 9. Ucznia z podejrzeniem objawów grypowych należy odprowadzić  do wyznaczonego w szkole pomieszczenia – izolatorium (biuro w podpiwniczeniu obok szatni, zaś na warsztatach szkolnych biuro techniczne).
 10. Od 1 września w szkole będą funkcjonować dwa wejścia i wyjścia – wejście główne i od strony szatni. Wejście od strony południowej zostaje zamknięte i może służyć jedynie do celów ewakuacyjnych.
 11. Każdy wchodzący do budynków dydaktycznych szkoły zobowiązany zostaje do dezynfekcji rąk. Wskazanym jest by taką czynność uczniowie powtórzyli w czasie długich przerw oraz po każdym wyjściu z budynków szkoły na przerwy międzylekcyjne.
 12. Zobowiązuje się nauczycieli dyżurujących by zwracali uwagę i uniemożliwiali grupowanie się uczniów na korytarzach, w szatniach lub łazienkach.
 13. Szczegółowe zasady funkcjonowania opracowują dla: warsztatów szkolnych – kierownik warsztatów, biblioteki – nauczyciele bibliotekarze, gabinetu pielęgniarki – pielęgniarka, gabinetu stomatologicznego – lekarz, sali gimnastycznej – nauczyciele wychowania fizycznego. Termin opracowania: do 3 września 2020 roku.

 

Oświadczenie rodziców ucznia Zespołu Szkół Techniczno – Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim w okresie epidemii koronawirusa