KOMUNIKAT - ZAJĘCIA WARSZTATOWE

Zgodnie z rozporządzeniem MEN od 30 listopada 2020 r. przywrócone zostają zajęcia warsztatowe oraz nauka jazdy. Zajęcia odbywać się powinny w małych grupach ustalonych przez kierownika warsztatów i nauczyciela zawodu. Liczba godzin zajęć praktycznych nie może przekroczyć 10 godzin tygodniowo. W nauce jazdy może uczestniczyć 1 uczeń i instruktor. Uczniowie klas wielozawodowych również rozpoczynają praktykę zawodową u pracodawców na tych samych zasadach, o ile nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrażać zdrowiu młodocianego pracownika.

Janusz Joniec