STYPENDIUM MOTYWACYJNE

Fundacja Parasol Roztocza po rozpatrzeniu złożonych wniosków przyznała 21 stypendiów motywacyjnych dla uczniów uczących się w zawodzie technik mechanik, specjalizacja obróbka skrawaniem i operator obrabiarek skrawających w szkole branżowej.
Stypendium Dobry Start otrzymało 32 dojeżdżających uczniów klas pierwszych i drugich.