XIV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „TECHNIK ABSOLWENT 2020 ROKU”

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że absolwent naszej szkoły Patryk Korkosz zajął I miejsce w ramach XIV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „TECHNIK ABSOLWENT 2020 ROKU” w kwalifikacji technik pojazdów samochodowych.
Konkurs skierowany do absolwentów średnich szkół technicznych organizowany jest przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Zarząd Główny w Warszawie i ma na celu promowanie najlepszych uczniów oraz szkół zawodowych. Istotą konkursu jest docenienie uczniów, którzy osiągali sukcesy w konkursach, olimpiadach ogólnopolskich, regionalnych, uzyskali bardzo dobre wyniki na egzaminach zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz na egzaminie maturalnym.
Osiągnięcie Patryka stanowi potwierdzenie jego pracowitości i zaangażowania w rozwijanie pasji zawodowych. Sukcesy, jakie odnosił na olimpiadach zawodowych oraz jego wyniki w nauce, stanowią dla nas powód do dumy, ale również przyczyniają się do promowania naszej szkoły i kształcenia zawodowego. Dlatego z ogromną satysfakcją przyjęliśmy informację o wynikach konkursu. W ogólnopolskiej klasyfikacji za Patrykiem uplasowali się uczniowie takich szkół jak: Technikum Mechaniczne nr 15 w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie oraz Technikum nr 16 w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2 w Krakowie.
Patrykowi serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne