NAJLEPSI ZAWSZE Z NAMI

Uczniowie klas III i IV technikum w zawodzie: technik pojazdów samochodowych, technik logistyk oraz klas II i III szkoły branżowej I stopnia w zawodzie: kierowca mechanik, mechanik pojazdów samochodowych odebrali z rąk Andrzeja Bulicza – Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim i Janusza Jońca Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych stypendia motywacyjne przyznane w Programie Stypendialnym „Oscar – Najlepsi zawsze z nami” finansowane ze środków przekazanych przez „Grupa Oscar” Spółka z o. o.  z siedzibą w Warszawie.