STYPENDIA OD RST ROZTOCZE I WSK TOMASZÓW LUBELSKI

Wyróżniający się uczniowie naszej szkoły z klas szkoły branżowej I stopnia o kierunku operator obrabiarek skrawających i technikum o kierunku obróbka skrawaniem w dniu 6 grudnia otrzymali stypendia motywacyjne i tzw. stypendia „Dobry start”. Fundatorem stypendiów jest p. Roman Rak, właściciel firm RST Roztocze i WSK Tomaszów Lubelski, który od wielu lat współpracuje z naszą szkołą, wielokrotnie wspomagając jej działalność. Stypendia uczniom wręczyli p. Dariusz Czop – Sekretarz Powiatu i p. Janusz Joniec – Dyrektor ZSTM. Stypendium „Dobry start” otrzymało 35 uczniów, zaś stypendium motywacyjne 38 uczniów. Fundatorowi stypendiów p. Romanowi Rakowi serdecznie dziękujemy.