STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

Michał Sołtysiak z klasy II k stypendystą Prezesa Rady Ministrów.
W dniu 10 grudnia 2018 r. w "Sali Błękitnej" Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019. Dyplomy z rąk Pana Przemysława Czarnka Wojewody Lubelskiego, Pani Agaty Gruli Dyrektora Generalnego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Pani Teresy Misiuk Lubelskiego Kuratora Oświaty odebrało 230 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego.

Gratulujemy!!!

 

II ETAP OLIMPIADY WIEDZY TECHNICZNEJ

W imieniu członków jury Lubelskiego Komitetu Okręgowego  Olimpiady Wiedzy Technicznej informujmy, że dwóch uczniów naszej szkoły zakwalifikowało się do zawodów okręgowych XLV edycji. Karol Czerniecki i Szymon Skiba z klasy IV H w zawodzie technik elektryk na początku stycznia pojadą zmagać się z przedstawicielami całego województwa lubelskiego.
Gratulujemy uczniom!!!
Opiekun: Dariusz Omelczuk

STYPENDIA MOTYWACYJNE

16 listopada 2018 roku 21 uczniów klas patronackich uczących się w zawodach technik mechanik - specjalizacja obróbka skrawaniem i operator obrabiarek skrawających otrzymało stypendia motywacyjne ufundowane przez Fundację Parasol Roztocza.
Uczniowie klas pierwszych objęci zostali stypendium motywacyjnym „Dobry Start”. Przyznane stypendium pokrywa uczniom koszty dojazdu do szkoły i wynosi nie więcej niż  100 zł miesięcznie. Stypendium zostało przyznane 11 uczniom szkoły branżowej I st. i 26 uczniom technikum.
Dyplomy wyróżnionym uczniom wręczyli Pan Roman Rak – Właściciel Firmy Roztocze Zakład Usługowo Produkcyjny Roman Rak i Pan Jerzy Wereszczak – Wicestarosta Tomaszowski.

UCZCILI 100 LECIE NIEPODLEGŁOŚCI. AKADEMIA, JAKICH MAŁO...

W dniu 9 listopada 2018 r. społeczność szkoły z p. dyr. Januszem Jońcem na czele udała się pod Pomnik – Płytę upamiętniającą pobyt Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lub. Tam odbyła się akademia z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Punktualnie o godzinie 11.11 wszyscy odśpiewali hymn państwowy włączając się w ten sposób w obchody ogólnonarodowe. Akademia przede wszystkim miała  przypomnieć drogę do niepodległości, ale także wzbudzić w nas refleksje. Część artystyczna przygotowana perfekcyjnie wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Przypomniano daty powstań narodowych. Uczniowie  recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, które pozwoliły  zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość.
To Święto sprawia, że w zabieganym życiu stajemy na chwilkę i wspominamy naszych dziadków i pradziadków walczących o wolność. Składamy kwiaty pod pomnikami tych, którzy poświęcili dla nas życie. Dzień ten dla wielu jest lekcją patriotyzmu i historii. Uczestnicząc corocznie  w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.
Akademię przygotowali uczniowie pod kierunkiem nauczycieli języka polskiego: Danuty Gęborys, Marii Latos, Beaty Pawłucka i Beaty Rysak. Za najlepsze podsumowanie kunsztu i umiejętności szkolnych artystów niech będą słowa dyr. Janusza Jońca, który na koniec powiedział „Brawo, brawo, raz jeszcze brawo. Powiem krótko, w to, że mamy zdolną młodzież nie wątpiłem nigdy, ale dzisiaj przeszliście samych siebie”.

REKORDOWY POLONEZ NA 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Rekordowy Polonez na 100-lecie Odzyskania Niepodległości to wydarzenie, które 8 czerwca 2018 roku o godzinie 11:00 zjednoczyło uczestników w ponad stu miejscowościach województwa lubelskiego. Po weryfikacji materiałów dowodowych Biuro Rekordów ogłosiło rekordowy wynik – w największej w kraju próbie ustanowienia Rekordu Polski na najwięcej osób jednocześnie tańczących poloneza w wielu lokalizacjach udział wzięło aż 11 421 uczestników ze 169 szkół i placówek oświatowych z obszaru działania Kuratorium Oświaty w Lublinie (lista szkół na stronie internetowej KO w Lublinie)


W próbie ustanowienia rekordu wzięli udział uczestnicy z czternastu powiatów – zamojskiego, tomaszowskiego, hrubieszowskiego, biłgorajskiego, lubartowskiego, puławskiego, ryckiego, łukowskiego, włodawskiego, łęczyńskiego, lubelskiego, chełmskiego, bialskiego i krasnostawskiego.


9. 11. 2018 r. z rąk Pani Kurator przedstawicielka naszej szkoły Agnieszka Wiatrzyk odebrała certyfikat potwierdzający udział naszej w Rekordowym Polonezie na 100-lecie Odzyskania Niepodległości.

KONKURS RECYTATORSKI ROZSTRZYGNIĘTY!

Dnia 29 października 2018 r. odbył się w naszej szkole konkurs recytatorski poezji patriotycznej pod hasłem „Myśląc Ojczyzna…”. Wzięła w nim udział młodzież naszej szkoły z klas technikum i liceum dla dorosłych. Dyrekcję szkoły reprezentowała pani Alicja Jasińska, a komisję konkursową nauczycielki języka polskiego, panie: Danuta Gęborys, Maria Latos, Beata Pawłucka i Beata Rysak.
W atmosferze patriotycznych uniesień i przy blasku świec strofy o Ojczyźnie recytowali:

 • Daniel Rogulski z klasy IIh
 • Marlena Zimerman z klasy II h
 • Kamila Rybińska z klasy II h
 • Lidia Dembicka z klasy I h
 • Szymon Sawka z klasy Ik
 • Szymon Kubiszyn z klasy IV k
 • Izabela Mrozik z klasy II o
 • Marcin Prus z klasy IV h
 • Kacper Rachański z klasy IV h
 • Mariola Młynarczyk z klasy IV h
 • Agata Machuła z klasy IV h

Po wysłuchaniu wszystkich recytacji, jury konkursowe wyróżniło następujących uczniów:

 • I miejsce – Lidia Dembicka
 • II miejsce – Kamila Rybińska
 • III miejsce – Szymon Kubiszyn


Laureatom zostaną wręczone nagrody rzeczowe , a wszystkim uczestnikom pamiątkowe dyplomy podczas uroczystości z okazji 100 – lecia Niepodległości.

Zredagowała Beata Rysak