OFERTA EDUKACYJNA 2019/2020

Oferta Edukacyjna Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim na rok szkolny 2019/2020


- czteroletnie technikum kształcące w zawodach (dla absolwentów gimnazjum):

- pięcioletnie technikum kształcące w zawodach (dla absolwentów szkół podstawowych):

- trzyletnia szkoła branżowa I stopnia (zsz) kształcąca w zawodach (dla absolwentów gimnazjum):

- trzyletnia szkoła branżowa I stopnia (zsz) kształcąca w zawodach (dla absolwentów szkół podstawowych):

- liceum ogólnokształcące dla dorosłych:

 • rzyletnie dla absolwentów gimnazjum – od klasy I
 •  dwuletnie dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej- od klasy II

UWAGA!
Kształcenie w danym zawodzie zostanie uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.


Przedmioty, które będą brane pod uwagę podczas rekrutacji:

 

Przedmiot Zawód

Język polski

Język angielski

Matematyka

 • Wszystkie zawody
Fizyka
 • technik mechanik specjalizacja obróbka skrawaniem
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik elektryk
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • operator obrabiarek skrawających
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
Geografia
 • technik logistyk
 • technik handlowiec
 • kierowca mechanik
 • oddział wielozawodowy (kucharz, fryzjer, cukiernik, piekarz, sprzedawca, wędliniarz, stolarz)