OGŁOSZENIE - PRAKTYKI ZAGRANICZNE

Uczniów klas trzecich technikum zainteresowanych odbyciem praktyk w Grecji prosimy o pobranie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Termin składania formularzy kończy się z dniem 4 września 2017 roku. Wypełnione formularze składamy u wychowawców klas. Przypominamy: praktyki dotyczą uczniów technika mechanika, technika pojazdów samochodowych i technika logistyka.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY