POLIGON SZKOLENIOWY W KRASNOBRODZIE

27 lutego br w Krasnobrodzie odbyło się spotkanie w ramach zawartych porozumień o współpracy pomiędzy PGE Dystrybucja S.A Oddział Zamość a naszą szkołą. Na spotkaniu zostały przedstawione referaty na temat nowych technologii w pracach pod napięciem oraz informacje o bezpieczeństwie pracy pracowników. Druga część spotkania odbyła się na poligonie prac pod napięciem w Krasnobrodzie gdzie omówiono stanowiska szkoleniowe na poligonie oraz zostały zaprezentowane pokazy szkolących się pracowników. W spotkaniu wzięli udział m.in: Tomasz Zieliński Poseł na Sejm RP, Monika Żur Dyrektor Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu, Andrzej Olborski Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja S.A Oddział Zamość, Henryk Karwan Starosta Tomaszowski, uczniowie klas patronackich oraz ich nauczyciele.