ZAPYTANIE O WYPOSAŻENIE PRACOWNI JĘZYKÓW OBCYCH

ZS TM.26.13.2019

„Wyposażenie ogólno dydaktyczne pracowni - system do nauczania języków obcych” do Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7. Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Tomaszowie Lubelskim” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  w     ramach Osi Priorytetowej 12  Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie12.4 Kształcenie zawodowe. Projekt nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/17


 

DOSTAWA ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH, CZYTNIKÓW KODÓW KRESKOWYCH ORAZ PROJEKTORÓW I EKRANÓW ZAMÓWIENIE II

Ogłoszenie nr 592298-N-2019 z dnia 2019-09-02 r.

Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim: „Dostawa zestawów komputerowych, czytników kodów kreskowych oraz projektorów i ekranów do Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim,ul. Żwirki i Wigury 7”.

 

OGŁOSZENIE NA DOSTAWĘ NAWOZÓW MINERALNYCH

Ogłoszenie nr 562885-N-2019 z dnia 2019-06-18 r.

Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim: Dostawę nawozów mineralnych dla Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7 na potrzeby gospodarstwa rolnego Zatyle.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy: ZS4.26.8.2019

Zespół Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7, zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia: „Usługi agrotechniczne polegające na koszeniu zbóż i rzepaku kombajnem” wraz z operatorem na gruntach rolnych będących w użytkowaniu przez Zespół Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim na potrzeby gospodarstwa rolnego Zatyle w łącznej ilości około 196ha.