DOSTAWA STOŁU PROBIERCZEGO ALTERNATORÓW, SAMOCHODOWEGO KOMPUTERA DIAGNOSTYCZNEGO, WYWAŻARKI I MONTAŻOWNICY KÓŁ SAMOCHODOWYCH

Ogłoszenie nr 652786-N-2018 z dnia 2018-11-26 r.

Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim: „Dostawa stołu probierczego alternatorów, samochodowego komputera diagnostycznego oraz wyważarki i montażownicy kół samochodowych dla Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7: w ramach realizacji projektu pn: Doposażenie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego Zespołów Szkół Nr 3 i Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim nr. RPLU.13.06.00-06-0011/16, projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego” 

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Ogłoszenie nr 642923-N-2018 z dnia 2018-10-30 r.

Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim: „Dostawę fabrycznie nowych samochodów osobowych do Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7: w ramach realizacji projektu pn: Doposażenie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego Zespołów Szkół Nr 3 i Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim nr. RPLU.13.06.00-06-0011/16, projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego”

 

DOSTAWA NAWOZÓW MINERALNYCH

Ogłoszenie nr 641161-N-2018 z dnia 2018-10-26 r.

Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim: Dostawę nawozów mineralnych dla Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7 na potrzeby gospodarstwa rolnego Zatyle – III przetarg.

 

ZAKUP I DOSTAWA KOMPUTERÓW Z MONITORAMI, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH I ZESTAWÓW MULTIMEDIALNYCH

Ogłoszenie nr 640025-N-2018 z dnia 2018-10-24 r.

Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim: „Zakup i dostawę komputerów z monitorami, urządzeń wielofunkcyjnych i zestawów multimedialnych do Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7: w ramach realizacji projektu pn: Doposażenie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego Zespołów Szkół Nr 3 i Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim nr. RPLU.13.06.00-06-0011/16, projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego”

 

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Ogłoszenie nr 637888-N-2018 z dnia 2018-10-18 r.

Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim: „Dostawę fabrycznie nowych samochodów osobowych do Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7: w ramach realizacji projektu pn: Doposażenie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego Zespołów Szkół Nr 3 i Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim nr. RPLU.13.06.00-06-0011/16, projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego”

 

ZAPYTANIE O DOSTAWĘ MEBLI

ZS4.26.17.2018

Zespół Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim,  22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Żwirki i Wigury 7, zwraca się z zapytaniem o cenę w sprawie wykonania następującego zamówienia: „Dostawę mebli do pracowni obrabiarek numerycznych CNC” w ramach realizacji projektu pn: Doposażenie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego Zespołów Szkół Nr 3 i Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim nr. RPLU.13.06.00-06-0011/16, projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.