PRZETARG TABLICA COMMON RAIL

Ogłoszenie nr 604714-N-2017 z dnia 2017-10-19 r.

Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim: „Dostawę stanowiska demonstracyjnego - System sterowania silnikiem ZS typu Common Rail w celu wyposażenia pracowni zawodowej w zawodzie technik pojazdów samochodowych: w ramach realizacji projektu "Kompetencje w zawodzie drogą do kariery" nr: 91/RPLU.12.04.00-06-0040/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje”

PRZETARG NA OBRABIARKI

Ogłoszenie nr 602225-N-2017 z dnia 2017-10-13 r.

Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim: „Dostawę obrabiarek numerycznych CNC oraz obrabiarek konwencjonalnych do Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7: w ramach realizacji projektu pn: Doposażenie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego Zespołów Szkół Nr 3 i Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim nr. RPLU.13.06.00-06-0011/16, projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego”

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Tomaszów Lubelski, dnia 2017-10-06

ZS4.26.19.2017

ROZEZNANIE RYNKU


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:

 „Szkolenie z zakresu operatora  wózka jezdniowego podnośnikowego wraz z egzaminem UDT dla uczni  Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7: w ramach realizacji projektu "Kompetencje w zawodzie drogą do kariery" nr: 91/RPLU.12.04.00-06-0040/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje.”

 

PRZETARG NA KOMPUTERY I OPROGRAMOWANIE

Ogłoszenie nr 595582-N-2017 z dnia 2017-09-29 r.

Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim: „Zakup i dostawę komputerów z monitorami - klasa PC, oraz oprogramowania CAD/CAM – wersja edukacyjna w celu wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych w zawodzie technik mechanik (operator obrabiarek skrawających) do Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7: w ramach realizacji projektu "Kompetencje w zawodzie drogą do kariery" nr: 91/RPLU.12.04.00-06-0040/16-00, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje.”

 

WYJAŚNIENIE DO SIWZ NR 2

Dotyczy postępowania pn: „Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego do nauki jazdy, w ramach realizacji projektu "Kompetencje w zawodzie drogą do kariery" nr: 91/RPLU.12.04.00-06-0040/16-00, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje”.

WYJAŚNIENIE NR 2