OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

11.12.2019

Powiat Tomaszowski, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski; NIP: 9211983872
Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7, 22-600 Tomaszów Lubelski
na podstawie art. 138o ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną, tj. na świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej w tym realizację zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowych w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, w Grecji.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE II

Nr postępowania ZS TM.26.15.2019

Przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach realizacji projektu "Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Tomaszowie Lubelskim” dla Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7.
Zamówienie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Nr postępowania ZS TM.26.14.2019

Przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach realizacji projektu "Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Tomaszowie Lubelskim”dla Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych  w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7.
Zamówienie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

 

ZAPYTANIE O WYPOSAŻENIE PRACOWNI JĘZYKÓW OBCYCH

ZS TM.26.13.2019

„Wyposażenie ogólno dydaktyczne pracowni - system do nauczania języków obcych” do Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7. Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Tomaszowie Lubelskim” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  w     ramach Osi Priorytetowej 12  Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie12.4 Kształcenie zawodowe. Projekt nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/17