ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Nr sprawy: ZS4.26.7.2018

Zespół Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7, zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia: „Usługi agrotechniczne polegające na koszeniu zbóż i rzepaku kombajnem” wraz z operatorem na gruntach rolnych będących w użytkowaniu przez Zespół Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim na potrzeby gospodarstwa rolnego Zatyle w łącznej ilości około 196ha.

 

ROZEZNANIE RYNKU

ZS4.26.5.2018

W celu złożenia zamówienia na „Szkolenie z zakresu operatora  koparko-ładowarki klasy III dla uczniów  Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7: w ramach realizacji projektu "Kompetencje w zawodzie drogą do kariery" nr: 91/RPLU.12.04.00-06-0040/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje”.

 

PRZETARG NA PODNOŚNIK NOŻYCOWY, WÓZKI NARZĘDZIOWE I URZĄDZENIE DO POMIARU GEOMETRII

Ogłoszenie nr 516173-N-2018 z dnia 2018-02-22 r.

Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim: „Dostawa wyposażenia pracowni diagnostyki samochodowej: podnośnik nożycowy diagnostyczny; urządzenie do pomiaru, regulacji i ustawienia geometrii kół i osi pojazdów samochodowych; wózki narzędziowe z wyposażeniem” w  ramach  projektu pn: Doposażenie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego Zespołów Szkół Nr 3 i Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim nr. RPLU.13.06.00-06-0011/16, projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego. 

PRZETARG NA TABLICE

Ogłoszenie nr 516175-N-2018 z dnia 2018-02-19 r.

Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim: Dostawa wyposażenia pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej: zestaw panelowy aktoryka systemów pojazdowych, zestaw panelowy sensoryka systemów pojazdowych oraz system magistrali CAN BUS w układzie komfort w  ramach  projektu pn: Doposażenie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego Zespołów Szkół Nr 3 i Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim nr. RPLU.13.06.00-06-0011/16, projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego. 

PRZETARG NA NAWOZY

Ogłoszenie nr 517916-N-2018 z dnia 2018-02-19 r.

Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim: Dostawa nawozów mineralnych oraz środków ochrony roślin dla Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7 na potrzeby gospodarstwa rolnego Zatyle.