ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy: ZS4.26.8.2019

Zespół Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7, zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia: „Usługi agrotechniczne polegające na koszeniu zbóż i rzepaku kombajnem” wraz z operatorem na gruntach rolnych będących w użytkowaniu przez Zespół Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim na potrzeby gospodarstwa rolnego Zatyle w łącznej ilości około 196ha.

DOSTAWA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Ogłoszenie nr 526728-N-2019 z dnia 2019-03-18 r.

Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim: Dostawę środków ochrony roślin dla Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7 na potrzeby gospodarstwa rolnego Zatyle.

 

PLAN POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2019 R.

Zamawiający: Zespół Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim im. Jarosława Dąbrowskiego u. Żwirki i Wigury 7, Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 styczni 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z pózn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 2019.

DOSTAWA WYWAŻARKI I MONTAŻOWNICY KÓŁ SAMOCHODOWYCH

Ogłoszenie nr 506603-N-2019 z dnia 2019-01-24 r.

Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim: „Dostawa wyważarki i montażownicy kół samochodowych dla Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7: w ramach realizacji projektu pn: Doposażenie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego Zespołów Szkół Nr 3 i Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim nr. RPLU.13.06.00-06-0011/16, projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego”

 

DOSTAWA WYPOSAŻENIA PRACOWNI ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI SAMOCHODOWEJ: ZETAW PANELOWY AKTORYKA SYSTEMÓW POJAZDOWYCH, ZETAW PANELOWY SENSORYKA SYSTEMÓW POJAZDOWYCH ORAZ SYSTEM MAGISTRALI CAN BUS W UKŁADZIE KOMFORT

Ogłoszenie nr 502578-N-2019 z dnia 2019-01-11 r.

Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim: „Dostawa wyposażenia pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej: zestaw panelowy aktoryka systemów pojazdowych, zestaw panelowy sensoryka systemów pojazdowych oraz system magistrali CAN BUS w układzie komfort” w  ramach  projektu pn: Doposażenie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego Zespołów Szkół Nr 3 i Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim nr. RPLU.13.06.00-06-0011/16, projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego".



 

DOSTAWA WYWAŻARKI I MONTAŻOWNICY KÓŁ SAMOCHODOWYCH

Ogłoszenie nr 501375-N-2019 z dnia 2019-01-08 r.

Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim: „Dostawa wyważarki i montażownicy kół samochodowych dla Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7: w ramach realizacji projektu pn: Doposażenie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego Zespołów Szkół Nr 3 i Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim nr. RPLU.13.06.00-06-0011/16, projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego”