PRZETARG NA TABLICE

Ogłoszenie nr 516175-N-2018 z dnia 2018-02-19 r.

Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim: Dostawa wyposażenia pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej: zestaw panelowy aktoryka systemów pojazdowych, zestaw panelowy sensoryka systemów pojazdowych oraz system magistrali CAN BUS w układzie komfort w  ramach  projektu pn: Doposażenie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego Zespołów Szkół Nr 3 i Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim nr. RPLU.13.06.00-06-0011/16, projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego. 

PRZETARG NA NAWOZY

Ogłoszenie nr 517916-N-2018 z dnia 2018-02-19 r.

Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim: Dostawa nawozów mineralnych oraz środków ochrony roślin dla Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7 na potrzeby gospodarstwa rolnego Zatyle.

 

PRZETARG TABLICA COMMON RAIL

Ogłoszenie nr 604714-N-2017 z dnia 2017-10-19 r.

Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim: „Dostawę stanowiska demonstracyjnego - System sterowania silnikiem ZS typu Common Rail w celu wyposażenia pracowni zawodowej w zawodzie technik pojazdów samochodowych: w ramach realizacji projektu "Kompetencje w zawodzie drogą do kariery" nr: 91/RPLU.12.04.00-06-0040/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje”

PRZETARG NA OBRABIARKI

Ogłoszenie nr 602225-N-2017 z dnia 2017-10-13 r.

Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim: „Dostawę obrabiarek numerycznych CNC oraz obrabiarek konwencjonalnych do Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7: w ramach realizacji projektu pn: Doposażenie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego Zespołów Szkół Nr 3 i Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim nr. RPLU.13.06.00-06-0011/16, projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego”