OGŁOSZENIE DOSTAWA NAWOZÓW MINERALNYCH

Ogłoszenie nr 555747-N-2020 z dnia 2020-07-02 r.


Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim: Dostawę nawozów mineralnych dla Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7 na potrzeby gospodarstwa rolnego Zatyle - II przetarg

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy: ZSTM.26.6.2020


Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7, zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia:
„Złożenie zamówienia na zakup i dostawę samochodu ciężarowego przystosowanego do przeprowadzania szkoleń uczniów w celu realizacji wstępnego kursu kwalifikacyjnego do prawa jazdy kat. C do Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy: ZSTM. 26.5.2020

Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7, zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia:
„Usługi agrotechniczne polegające na koszeniu zbóż i rzepaku kombajnem” wraz z operatorem na gruntach rolnych będących w użytkowaniu przez Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim na potrzeby gospodarstwa rolnego Zatyle gm. Lubycza Królewska w łącznej ilości około 214ha.

 

OGŁOSZENIE DOSTAWA NAWOZÓW MINERALNYCH

Ogłoszenie nr 510662-N-2020 z dnia 2020-02-12 r.

Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim: Dostawę nawozów mineralnych dla Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7 na potrzeby gospodarstwa rolnego Zatyle.

 

PLAN POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2020 R.

Zamawiający: Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim im. Jarosława Dąbrowskiego u. Żwirki i Wigury 7, Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z pózn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 2020.