ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEPROWADZENIE KURSU OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI KL III

Nr postępowania: ZS TM.26.5.2021


„Przeprowadzenie kursu operator koparko-ładowarki klasy III dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim. Zapytanie ofertowe realizowane w ramach realizacji projektu: "Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Tomaszowie Lubelskim dla Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7.
W ramach realizacji projektu nr: RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/17, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe”

 

ZAPYTANIE OFERTOWE „USŁUGI AGROTECHNICZNE POLEGAJĄCA NA KOSZENIU KOMBAJNEM ZBÓŻ I RZEPAKU”

Nr sprawy: ZSTM. 26.3.2021 r.


„Usługi agrotechniczne polegające na koszeniu zbóż i rzepaku kombajnem” wraz z operatorem na gruntach rolnych będących w użytkowaniu przez Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim na potrzeby gospodarstwa rolnego Zatyle gm. Lubycza Królewska w łącznej ilości około 154 ha.

 

PRZETARG NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI ZATYLE, GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA Z PRZEZNACZENIEM NA WYBUDOWANIE I EKSPLOATACJĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ

Tomaszów Lubelski 16.07.2020

Zespół Szkół Techniczno - Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim ogłasza przetarg na dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowości Zatyle, gmina Lubycza Królewska na okres 29 lat z przeznaczeniem na wybudowanie i eksploatację elektrowni fotowoltaicznej.

OGŁOSZENIE DOSTAWA NAWOZÓW MINERALNYCH

Ogłoszenie nr 555747-N-2020 z dnia 2020-07-02 r.


Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim: Dostawę nawozów mineralnych dla Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7 na potrzeby gospodarstwa rolnego Zatyle - II przetarg

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy: ZSTM.26.6.2020


Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7, zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia:
„Złożenie zamówienia na zakup i dostawę samochodu ciężarowego przystosowanego do przeprowadzania szkoleń uczniów w celu realizacji wstępnego kursu kwalifikacyjnego do prawa jazdy kat. C do Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7.