DOSTAWA ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH, CZYTNIKÓW KODÓW KRESKOWYCH ORAZ PROJEKTORÓW I EKRANÓW

Ogłoszenie nr 582729-N-2019 z dnia 2019-08-06 r.

Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim: „Dostawa zestawów komputerowych, czytników kodów kreskowych oraz projektorów i ekranów do Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7”.

 

DOSTAWA PODNOŚNIKA SAMOCHODOWEGO DWUKOLUMNOWEGO, STOŁU ŚLUSARSKIEGO-WARSZTATOWEGO I FREZARKI

Ogłoszenie nr 579322-N-2019 z dnia 2019-07-26 r.

Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim: „Dostawę podnośnika samochodowego dwukolumnowego, stołu ślusarskiego-warsztatowego i frezarki uniwersalnej do Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7”.

 

OGŁOSZENIE NA DOSTAWĘ NAWOZÓW MINERALNYCH

Ogłoszenie nr 562885-N-2019 z dnia 2019-06-18 r.

Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim: Dostawę nawozów mineralnych dla Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7 na potrzeby gospodarstwa rolnego Zatyle.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy: ZS4.26.8.2019

Zespół Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7, zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia: „Usługi agrotechniczne polegające na koszeniu zbóż i rzepaku kombajnem” wraz z operatorem na gruntach rolnych będących w użytkowaniu przez Zespół Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim na potrzeby gospodarstwa rolnego Zatyle w łącznej ilości około 196ha.

DOSTAWA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Ogłoszenie nr 526728-N-2019 z dnia 2019-03-18 r.

Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim: Dostawę środków ochrony roślin dla Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7 na potrzeby gospodarstwa rolnego Zatyle.

 

PLAN POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2019 R.

Zamawiający: Zespół Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim im. Jarosława Dąbrowskiego u. Żwirki i Wigury 7, Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 styczni 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z pózn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 2019.