DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Ogłoszenie nr 637888-N-2018 z dnia 2018-10-18 r.

Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim: „Dostawę fabrycznie nowych samochodów osobowych do Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7: w ramach realizacji projektu pn: Doposażenie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego Zespołów Szkół Nr 3 i Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim nr. RPLU.13.06.00-06-0011/16, projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego”

 

ZAPYTANIE O DOSTAWĘ MEBLI

ZS4.26.17.2018

Zespół Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim,  22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Żwirki i Wigury 7, zwraca się z zapytaniem o cenę w sprawie wykonania następującego zamówienia: „Dostawę mebli do pracowni obrabiarek numerycznych CNC” w ramach realizacji projektu pn: Doposażenie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego Zespołów Szkół Nr 3 i Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim nr. RPLU.13.06.00-06-0011/16, projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.


 

DOSTAWA STOŁU PROBIERCZEGO ALTERNATORÓW, SAMOCHODOWEGO KOMPUTERA DIAGNOSTYCZNEGO, WYWAŻARKI I MONTAŻOWNICY KÓŁ SAMOCHODOWYCH

Ogłoszenie nr 636563-N-2018 z dnia 2018-10-16 r.

Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim: „Dostawa stołu probierczego alternatorów, samochodowego komputera diagnostycznego oraz wyważarki i montażownicy kół samochodowych dla Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7: w ramach realizacji projektu pn: Doposażenie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego Zespołów Szkół Nr 3 i Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim nr. RPLU.13.06.00-06-0011/16, projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego”


 

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Ogłoszenie nr 632943-N-2018 z dnia 2018-10-08 r.

Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim: „Dostawę fabrycznie nowych samochodów osobowych do Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7: w ramach realizacji projektu pn: Doposażenie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego Zespołów Szkół Nr 3 i Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim nr. RPLU.13.06.00-06-0011/16, projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego” 

ZAKUP I DOSTAWA KOMPUTERÓW Z MONITORAMI, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH I ZESTAWÓW MULTIMEDIALNYCH

Ogłoszenie nr 629647-N-2018 z dnia 2018-10-01 r.

Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim: „Zakup i dostawę komputerów z monitorami, urządzeń wielofunkcyjnych i zestawów multimedialnych do Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7: w ramach realizacji projektu pn: Doposażenie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego Zespołów Szkół Nr 3 i Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim nr. RPLU.13.06.00-06-0011/16, projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego” 

DOSTAWA NAWOZÓW MINERALNYCH

Ogłoszenie nr 584705-N-2018 z dnia 2018-07-05 r.

Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim: Dostawę nawozów mineralnych dla Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7 na potrzeby gospodarstwa rolnego Zatyle – II przetarg.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy