OGŁOSZENIE DOSTAWA NAWOZÓW MINERALNYCH

Ogłoszenie nr 510662-N-2020 z dnia 2020-02-12 r.

Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim: Dostawę nawozów mineralnych dla Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7 na potrzeby gospodarstwa rolnego Zatyle.

 

PLAN POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2020 R.

Zamawiający: Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim im. Jarosława Dąbrowskiego u. Żwirki i Wigury 7, Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z pózn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 2020.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

11.12.2019

Powiat Tomaszowski, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski; NIP: 9211983872
Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7, 22-600 Tomaszów Lubelski
na podstawie art. 138o ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną, tj. na świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej w tym realizację zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowych w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, w Grecji.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE II

Nr postępowania ZS TM.26.15.2019

Przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach realizacji projektu "Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Tomaszowie Lubelskim” dla Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7.
Zamówienie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Nr postępowania ZS TM.26.14.2019

Przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach realizacji projektu "Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Tomaszowie Lubelskim”dla Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych  w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7.
Zamówienie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.