DOSTAWA WYWAŻARKI I MONTAŻOWNICY KÓŁ SAMOCHODOWYCH

Ogłoszenie nr 501375-N-2019 z dnia 2019-01-08 r.

Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim: „Dostawa wyważarki i montażownicy kół samochodowych dla Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7: w ramach realizacji projektu pn: Doposażenie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego Zespołów Szkół Nr 3 i Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim nr. RPLU.13.06.00-06-0011/16, projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego”