KURS PRAWA JAZDY KAT. B

Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego realizuje projekt „Kompetencje w zawodzie drogą do kariery” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje.
Czwarta 10 osobowa grupa (3 K i 7 M) uczennic i uczniów 15 września 2018 r. rozpoczęła zajęcia teoretyczne kursu prawa jazdy kat. B, prowadzi je Pani Anna Hawryluk. Po zajęciach teoretycznych praktyczną naukę samochodem poprowadzi Pani Anna Hawryluk i Pan Leszek Wiśniewski.
Uczestnikami są uczniowie klasy trzeciej uczący się w zawodzie: technik mechanik, technik logistyk, operator obrabiarek skrawających i fryzjer.

INŻYNIERIA PROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO CAD 2D i 3D VCC

Czwarta 10 osobowa grupa uczniów z klasy IV k – w ramach projektu „Kompetencje w zawodzie drogą do kariery” - rozpoczęła 15 września kurs „Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D VCC”. Po 60 godzinach kursu uczniowie przystąpią do egzaminu potwierdzającego znajomość programu CAD certyfikatem VCC. Nabyte w trakcie szkolenia umiejętności wykorzystają na egzaminie zawodowym z kwalifikacji M.44 w części praktycznej.

JĘZYK NIEMIECKI DLA OPERATORÓW MASZYN STEROWANYCH NUMERYCZNIE

Uczniowie z klasy II h, II k i III k w okresie kwiecień, maj czerwiec uczęszczają na zajęcia „Język niemiecki dla operatorów maszyn sterowanych numerycznie CNC VCC”. Są to kolejne zajęcia  realizowane w ramach projektu „Kompetencje w zawodzie drogą do kariery” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.  
Druga grupa rozpocznie zajęcia po wakacjach.

OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI

Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego realizuje projekt „Kompetencje w zawodzie drogą do kariery” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  oś priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
W maju rozpoczął się kurs „Operator koparko-ładowarki kl. III”. Wszyscy uczestnicy z 10 osobowej grupy ukończyli kurs i 19 czerwca pomyślnie zdali egzamin przed Komisją Egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH

Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego realizuje projekt „Kompetencje w zawodzie drogą do kariery” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  oś priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
Druga grupa uczniów w kwietniu podnosi swoje kwalifikacje, ruszył kurs „Operator wózków jezdniowych podnośnikowych”. Uczestnicy projektu uczęszczają do klasy II b, III g, III h, IV h, II k, III k. Po ukończeniu kursu potwierdzą nabyte  umiejętności na egzaminie.