SZKOLENIA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW SAMOCHODOWYCH

Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego realizuje projekt „Kompetencje w zawodzie drogą do kariery” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  oś priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
W dniach 22÷24 listopada 2017r. grupa 5 nauczycieli uczestniczyła w szkoleniu.
Kazimierz Biszczanik, Mirosław Drzewosz, Henryk Grzesiński, Adam Pleskacz i Marcin Węgliński ukończyli kurs „Systemy Common Rail firm Bosch, Delphi, Denso, Continental” w Centrum Szkolenia Motoryzacji „Autoelektronika Kędzia” w Poznaniu.

OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH

Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego realizuje projekt „Kompetencje w zawodzie drogą do kariery” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  oś priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
Kolejna grupa uczniów podniesie swoje kompetencje, ruszył kurs „Operator wózków jezdniowych podnośnikowych”. Uczestnicy projektu uczęszczają do klasy III h i IV h. Po ukończeniu kursu potwierdzą nabyte  umiejętności na egzaminie.
Druga 10 osobowa grupa uczniów weźmie udział w szkoleniu na przełomie kwietnia i maja 2018 roku.

KURS NAUKI JAZDY KAT. B

Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego realizuje projekt „Kompetencje w zawodzie drogą do kariery” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje.
Pierwsza 10 osobowa grupa 2 października 2017 r. rozpoczęła  kurs nauki jazdy kat. B.  Nauczyciele Leszek Wiśniewski i Anna Hawryluk przeprowadzili zajęcia teoretyczne i rozpoczęli naukę jazdy nowym samochodem Suzuki Baleno zakupionym ze środków pozyskanych w ramach projektu. Po zakończeniu nauki jazdy kolejna grupa zrekrutowana do projektu rozpocznie kurs. Uczestnikami są uczniowie, dla których w podstawie programowej nie ma zajęć nauki jazdy (technik mechanik, technik logistyk, technik elektryk, operator obrabiarek skrawających, fryzjer, cukiernik, …). W projekcie zaplanowany jest udział 40 uczniów i uczennic w kursie prawa jazdy kat. B.

 

INŻYNIERIA PROJEKTOWANIA KOMPUTEROWEGO CAD 2D I 3D VCC

Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego realizuje projekt „Kompetencje w zawodzie drogą do kariery” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje.
Uczniowie z klasy IV k podzieleni na dwie 10 osobowe grupy rozpoczęli 21 października kurs „Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D VCC”.  Po 60 godzinach kursu uczniowie przystąpią do egzaminu potwierdzającego znajomość programu CAD certyfikatem VCC. Drugi egzamin ze znajomości programu nastąpi na egzaminie zawodowym z kwalifikacji M.44 w części praktycznej – 16. 01. 2018 r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

 

Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego realizuje projekt „Kompetencje w zawodzie drogą do kariery” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest umożliwienie zdobycia dodatkowych kwalifikacji uczniom –uczestnikom projektu (UP).
Szkolenia dla uczniów:

 1. Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D VCC – 30 UP
 2. Monter instalacji fotowoltaicznych VCC – 8 UP
 3. Język niemiecki dla operatorów maszyn sterowanych numerycznie CNC VCC – 20 UP
 4. Podstawy techniki światłowodowej VCC – 8 UP
 5. Język angielski dla branży samochodowej poziom B1-B2 – 20 UP
 6. Operator wózków jezdniowych podnośnikowych – 20 UP
 7. Kurs nauki jazdy kat. B – 40 UP
 8. Operator koparko-ładowarki – 10 UP

Doposażenie zostaną pracownie dla uczniów uczących się w zawodach:

 1. Technik mechanik, operator obrabiarek skrawających: zakup zestawów komputerowych.
 2. Technik mechanik, operator obrabiarek skrawających: Oprogramowanie  dydaktyczne do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie w zakresie toczenia i frezowania oraz do tworzenia rysunków CAD/CAM i  przetwarzania rysunków na programy maszynowe dla tokarek i frezarek, z opcją kontroli poprawności programu oraz wykrywania kolizji narzędzia z przedmiotem dla tokarek i frezarek.
 3. Technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych: System sterowania silnikiem ZS typu "Common Rail"
 4. Technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych: Samochód osobowy do nauki jazdy