KIERUNEK TECHNIK ELEKTRYK W ZSNR 4 OBJĘTY PATRONATEM PGE

Z inicjatywy i wsparcia Pana Tomasza Zielińskiego – Posła na Sejm RP w dniu 7 marca 2019 roku podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim i PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość. Zawarte porozumienie zobowiązuje Strony do wspólnego działania na rzecz doskonalenia praktycznych umiejętności uczniów, prezentowania nowoczesnych technologii stosowanych we współczesnej energetyce, a także podnoszenia kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych. Realizacja porozumienia będzie miała różne formy współpracy – będą to zarówno klasy patronackie, staże i praktyki oraz wspólne działania promocyjne mające na celu zachęcanie młodzieży do wyboru zawodów technicznych.
Porozumienie podpisali: Janusz Joniec – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim i Andrzej Olborski – Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja S.A. Odział w Zamościu. Ponadto udział w spotkaniu wzięli Poseł Tomasz Zieliński, Starosta Tomaszowski Henryk Karwan, Dyrektor Delegatury KO w Zamościu Monika Żur i Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Tomaszowskiego Mariusz Kobiałka.