OGŁOSZENIE O PROJEKCIE

Rusza rekrutacja do projektu "Zagraniczne staże zawodowe gwarancją rozwoju regionu 2", dotyczącego wyjazdu na staż zawodowy do Grecji uczniów klas III o profilu kształcenia: technik logistyk, technik pojazdów samochodowych i technik mechanik.
Zainteresowane osoby zachęcamy do zapoznania się z informacjami o projekcie oraz do składania Zgłoszeń rekrutacyjnych w Sekretariacie szkoły w terminie 31.01 - 07.02 2020 roku.