Z kart historii szkoły....11 listopada w tradycji szkoły

Po raz pierwszy uczniowie naszej szkoły oficjalnie pod pomnikiem na siwej dolinie byli w 1988 r. Wówczas w dniu 11 listopada 1988 r. w TDK została zorganizowana akademia poświęcona 70-tej rocznicy odzyskania niepodległości. Program słowno – muzyczny przygotowali nie pracujący już nauczyciele p. polonistka Janina Iwanicka i p. ucząca wychowania fizycznego Grażyna Gumela. Referat okolicznościowy wygłosiła p. Zofia Nowak – Zięba. Bezpośrednio po akademii cała młodzież przemaszerowała na Siwą Dolinę gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie płyty upamiętniającej pobyt Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie w 1921 roku [1].

Dwa lata później z inicjatywy nauczyciela historii Adama Kurnika zorganizowany został apel szkolny, ze względu na złą pogodę uroczystość odbyła się w pomieszczeniach warsztatów szkolnych. Po wysłuchaniu hymnu narodowego nauczyciel historii wygłosił referat o zabarwieniu patriotycznym, w którym uwypuklił znaczenie odbudowy państwa po 123 latach niepodległości, po czym uczniowie klasy I „wz” (wielozawodowa) pod kierunkiem polonistki Danuty Krawczyk- Gęborys zaprezentowali program słowno – muzyczny, w którym patriotyczna poezja przeplatała się z pieśniami legionowym [2].

Dla wielu niezapomniany przebieg miała akademia poświęcona 77 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, gdyż została zorganizowana przed płytą poświęconą wizycie Józefa Piłsudskiego w naszym mieście. Niemal na zakończenie uroczystości głos zabrał z-ca dyrektora Wiesław Pakosik-Pakosz, który przedstawił historię tego miejsca. W Kronice Szkoły zanotowano…Dolina, na której obecnie jesteśmy była wolną przestrzenią bez tych drzew. Dolina służyła miastu jako pastwisko a wojsku jako miejsce ćwiczeń ze strzelaniem włącznie (dyrektor miał na myśli okres międzywojenny nieopodal znajdowały się koszary wojskowe R.Cz.)W latach 1919-20 trwała wojna obronna przed najazdem Sowietów, którzy szli na Zachód mając nadzieję połączenia się z rewolucją w Niemczech. Jednak na Polsce Lenin połamał sobie zęby a późniejszy wódz komunistów Rosji i Świata  Stalin będąc komisarzem w armii konnej Budionnego uciekł w nocy spod Komarowa. Od tego czasu nie pojawił się już na pierwszej linii frontu a wysyłał tam swoich sobowtórów(....) W 1921 roku główne polskie siły z frontu wschodniego wracając do swoich koszar w centralnej Polsce w podziękowaniu za ich waleczność  miejscowi patrioci postanowili zorganizować spotkanie z Marszałkiem w naszym mieście. Piłsudski stał na wzniesieniu około 100 m od miejsca gdzie obecnie stoimy  zaś w dolinie stało wojsko, które w tym czasie miało siwe mundury, cała dolina była więc siwa i od tego czasu powstała nazwa tego miejsca Siwa Dolina. W 1935 roku gdy umarł Piłsudski postanowiono celem upamiętnienia na tym miejscu gdzie w 1921 roku przemawiał wybudować pomnik - płytę ze złoconymi literami. Wraz z 1944 rokiem wojska sowieckie próbowały zniszczyć pomnik strzelając do niego z broni maszynowej, ostatecznie dzieła zniszczenia dopełniły rodzime władze komunistyczne, gdy w 1990 upadł komunizm odżyła sprawa odbudowy tego miejsca. Obchodząc Święto niepodległości chcemy przybliżyć wam historię jako coś namacalnego, w której wy uczestniczycie tak jak kiedyś żołnierze wracający z frontu tymi słowami zakończył. Jego słowa wywarły na wszystkich duże wrażenie, nic więc dziwnego, że gdy skończył, otrzymał burzę oklasków [3].

W bardzo nietypowych warunkach obchodzono 78 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, już po raz drugi w historii szkoły nauczyciele i młodzież udali się pod Tablicę – pomnik na Siwą Dolinę. Mimo trzaskającego mrozu i grubej warstwy śniegu, w skupieniu wysłuchano referatu patriotycznego i montażu słowno – muzycznego, aby godnie uczcić pamięć tego dnia. Akademię rozpoczęto hymnem narodowym a zakończono zapaleniem znicza przed pomnikiem poświęconym Naczelnikowi Państwa. W ten sposób oddano symboliczny hołd tym wszystkim, którzy przelali swoją krew za to, że żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

Od prawie ćwierćwiecza młodzież naszej szkoły jako jedyna ze wszystkich szkół tomaszowskich organizuje pod płytą  - obeliskiem na Siwej Dolinie uroczystości patriotyczne, które stały się niekonwencjonalna lekcją historii i postawy obywatelskiej.

 

 
 
  [1] Kronika Szkoły...s. 241,

  [2] Kronika Szkoły...op.cit.s.103

  [3] Kronika Szkoły cz. II...op.cit.s.17