Elektromechanik pojazdów samochodowych

SZKOŁA BRANŻOWA

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

3 lata nauki

 

 

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych  będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • sprawdzania stanu technicznego zespołów i elementów instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych;
  • lokalizowania i usuwania uszkodzeń w instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych;
  • wykonywania montażu i demontażu instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elementów układów elektronicznych w pojazdach samochodowych;
  • przeprowadzania konserwacji i przeglądów okresowych zespołów i elementów wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych;
  • sprawdzania stanu technicznego, lokalizowania i usuwania uszkodzeń w układach elektronicznych pojazdów samochodowych z wykorzystaniem komputerowych urządzeń diagnostycznych.

 

 

Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwią absolwentowi podejmowanie pracy między innymi w:

  • zakładach naprawy pojazdów samochodowych;
  • stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych;
  • autoryzowanych stacjach obsługi samochodów;
  • zakładach, w których są produkowane pojazdy samochodowe oraz ich części zamienne (obwody i układy elektryczne oraz elektroniczne);
  • placówkach handlowych.

 

Nauka trwa 3 lata i kończy się zewnętrznym państwowym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Uzyskany dokument zawiera opis kwalifikacji w języku polskim oraz angielskim.

Uczeń, który pomyślnie ukończy Branżową Szkołę I stopnia może również podnosić swoje kwalifikacje zawodowe kontynuując naukę w Technikum lub w Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych, kończącym się egzaminem dojrzałości. Uzyskanie świadectwa maturalnego otwiera przed młodzieżą szansę starania się o przyjęcie na wyższe uczelnie wszystkich kierunków.

 

Przydatne informacje:

 

Miejsca praktycznej nauki zawodu:

Uczniowie, kształcący się w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych zajęcia praktyczne będą odbywali na warsztatach szkolnych przy ZSTM.

 


 
Zaświadczenie lekarskie

 
Każdy uczeń, chcący kształcić się w zawodzie, musi dołączyć do wymaganych dokumentów rekrutacyjnych zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r Dz. U. Nr 120, poz. 767), który orzeka o braku przeciwwskazań do wykonywania konkretnego zawodu. Owe przeciwwskazania są inne dla różnych zawodów, a więc jeśli uczeń będzie starać się o przyjęcie do klas pierwszych w różnych zawodach, powinien powiadomić o tym lekarza, który uwzględni to w swoim orzeczeniu.

 

Wszelkie istotne informacje dotyczące terminarza rekrutacji, niezbędnych dokumentów oraz zaświadczeń lekarskich, opisów zawodów, oraz naszej szkoły znajdziecie na stronie www.zs4.pl