TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI

16 wrześnie 2017 roku upływa termin składania deklaracji na egzamin z kwalifikacji w sesji styczeń/luty 2018 r.

ODBIÓR ŚWIADECTW

25 sierpnia 2017 r. wydawane będą świadectwa z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzonego w sesji czerwiec/lipiec 2017 r.