ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2017/2018

Zestaw podręczników zawiera podręczniki do przedmiotów ogólnokształcących dla klas pierwszych Technikum i ZSZ. Podręczniki do przedmiotów zawodowych oraz Szkoły Branżowej będą podane na początku września przez nauczycieli uczących w poszczególnych zawodach.