ZAPYTANIE OFERTOWE „USŁUGI AGROTECHNICZNE POLEGAJĄCA NA KOSZENIU KOMBAJNEM ZBÓŻ I RZEPAKU”

Nr sprawy: ZSTM. 26.3.2021 r.


„Usługi agrotechniczne polegające na koszeniu zbóż i rzepaku kombajnem” wraz z operatorem na gruntach rolnych będących w użytkowaniu przez Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim na potrzeby gospodarstwa rolnego Zatyle gm. Lubycza Królewska w łącznej ilości około 154 ha.

 

OGŁOSZENIE DOSTAWA NAWOZÓW MINERALNYCH

Nr ogłoszenia: 593824-N-2020 z dnia 2020-10-07 r.

Dostawa nawozów mineralnych dla  Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7 na potrzeby  gospodarstwa rolnego Zatyle - III przetarg.

 

PRZETARG NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI ZATYLE, GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA Z PRZEZNACZENIEM NA WYBUDOWANIE I EKSPLOATACJĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ

Tomaszów Lubelski 16.07.2020

Zespół Szkół Techniczno - Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim ogłasza przetarg na dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowości Zatyle, gmina Lubycza Królewska na okres 29 lat z przeznaczeniem na wybudowanie i eksploatację elektrowni fotowoltaicznej.

OGŁOSZENIE DOSTAWA NAWOZÓW MINERALNYCH

Ogłoszenie nr 555747-N-2020 z dnia 2020-07-02 r.


Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim: Dostawę nawozów mineralnych dla Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7 na potrzeby gospodarstwa rolnego Zatyle - II przetarg

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy: ZSTM.26.6.2020


Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7, zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia:
„Złożenie zamówienia na zakup i dostawę samochodu ciężarowego przystosowanego do przeprowadzania szkoleń uczniów w celu realizacji wstępnego kursu kwalifikacyjnego do prawa jazdy kat. C do Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy: ZSTM. 26.5.2020

Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7, zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia:
„Usługi agrotechniczne polegające na koszeniu zbóż i rzepaku kombajnem” wraz z operatorem na gruntach rolnych będących w użytkowaniu przez Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim na potrzeby gospodarstwa rolnego Zatyle gm. Lubycza Królewska w łącznej ilości około 214ha.