DOSTAWA ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH, ZESTAWU MULTIMEDIALNEGO ORAZ WYPOSAŻENIA PRACOWNI ELEKTROTECHNIKI SAMOCHODOWEJ

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00014594/01 z dnia 2022-01-12


Dostawy zestawów komputerowych, zestawu multimedialnego oraz wyposażenia pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej dla Zespołu Szkół Techniczno – Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim w ramach projektu: Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim.

Zamówienie to finansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Projekt nr: RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/19, pod nazwą „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim. ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej numer 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje. Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

 

WYPOSAŻENIE PRACOWNI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-MOTORYZACYJNYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM W RAMACH PROJEKTU WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE TOMASZOWSKIM

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00292819/01 z dnia 2021-11-30


Wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim w ramach projektu Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim. Zamówienie to finansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Projekt nr: RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/19, pod nazwą „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim. ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej numer 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje. Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEPROWADZENIE KURSU OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI KL III

Nr postępowania: ZS TM.26.5.2021


„Przeprowadzenie kursu operator koparko-ładowarki klasy III dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim. Zapytanie ofertowe realizowane w ramach realizacji projektu: "Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Tomaszowie Lubelskim dla Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7.
W ramach realizacji projektu nr: RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/17, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe”

 

ZAPYTANIE OFERTOWE „USŁUGI AGROTECHNICZNE POLEGAJĄCA NA KOSZENIU KOMBAJNEM ZBÓŻ I RZEPAKU”

Nr sprawy: ZSTM. 26.3.2021 r.


„Usługi agrotechniczne polegające na koszeniu zbóż i rzepaku kombajnem” wraz z operatorem na gruntach rolnych będących w użytkowaniu przez Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim na potrzeby gospodarstwa rolnego Zatyle gm. Lubycza Królewska w łącznej ilości około 154 ha.