DOSTAWA WYPOSAŻENIA PRACOWNI WSPOMAGANIA KOMPUTEROWEGO CNC DLA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-MOTORYZACYJNYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM W RAMACH PROJEKTU: WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W TOMASZOWIE LUBELSKIM

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00153050/01 z dnia 2022-05-11

Dostawa wyposażenia pracowni wspomagania komputerowego CNC dla Zespołu Szkół Techniczno – Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim w ramach projektu : „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim.
Zamówienie to finansowane jest ze środków Unie Europejskiej z Projektu nr: RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/19,pod nazwą „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim. ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej numer 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje. Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

 

DOSTAWA DWÓCH DRUKAREK 3D I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-MOTORYZACYJNYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM W RAMACH PROJEKTU: WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE TOMASZOWSKIM

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00102605/01 z dnia 2022-03-29

Dostawa dwóch drukarek 3D i pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Techniczno – Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim w ramach projektu: Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim.
Zamówienie to finansowane jest ze środków Unie Europejskiej z Projektu nr: RPLU.12.04.00- IZ.00-06-001/19,pod nazwą „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej numer 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje. Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

 

WYPOSAŻENIE PRACOWNI WARSZTATÓW SZKOLNYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-MOTORYZACYJNYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM W RAMACH PROJEKTU: WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE TOMASZOWSKIM

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00102602/01 z dnia 2022-03-29

Wyposażenie pracowni warsztatów szkolnych dla Zespołu Szkół Techniczno – Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim w ramach projektu: Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim.
Zamówienie to finansowane jest ze środków Unie Europejskiej z Projektu nr: RPLU.12.04.00- IZ.00-06-001/19,pod nazwą „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim. ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej numer 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje. Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

 

DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH I WARSZTATÓW SZKOLNYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-MOTORYZACYJNYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM W RAMACH PROJEKTU: WYSKOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W TOMASZOWIE LUBELSKIM

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00095897/01 z dnia 2022-03-23

Dostawa wyposażenia do pracowni przedmiotów zawodowych i warsztatów szkolnych dla Zespołu Szkół Techniczno – Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim w ramach projektu: Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim

Zamówienie to finansowane jest ze środków Unie Europejskiej z Projektu nr: RPLU.12.04.00- IZ.00-06-001/19,pod nazwą „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim. ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej numer 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje. Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.