POCZATEK REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PROJEKTU

W związku z przełożeniem mobilności w ramach projektu „Zagraniczne staże zawodowe gwarancją rozwoju regionu 2” o numerze 2019-1-PL01-KA102-062530 Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzja o rozpoczęciu procesu rekrutacji uzupełniającej. Nabór obejmuje drugą mobilność, która odbędzie się od 17 do 28 maja 2021 (+ 2 dni przeznaczone na podróż). Każdy uczeń ubiegający się o staż musi złożyć w terminie 11.03.2021 - 18.03.2021 r. formularz zgłoszeniowy, który można pobrać poniżej lub znaleźć w sekretariacie szkoły. Prosimy o zapoznanie się z załącznikami, tj. Ogłoszeniem o projekcie oraz Zasadami rekrutacji.

OGŁOSZENIE O PROJEKCIE

Rusza rekrutacja do projektu "Zagraniczne staże zawodowe gwarancją rozwoju regionu 2", dotyczącego wyjazdu na staż zawodowy do Grecji uczniów klas III o profilu kształcenia: technik logistyk, technik pojazdów samochodowych i technik mechanik.
Zainteresowane osoby zachęcamy do zapoznania się z informacjami o projekcie oraz do składania Zgłoszeń rekrutacyjnych w Sekretariacie szkoły w terminie 31.01 - 07.02 2020 roku.