NASZA SZKOŁA

Nasza szkoła istnieje od 1946 roku, dlatego możemy poszczycić się długoletnimi tradycjami dydaktyczno-wychowawczymi.
W 2006 roku obchodziliśmy 60 lecie działalności edukacyjnej w środowisku lokalnym.
Swoim uczniom szkoła oferuje wysoki poziom nauczania dzięki wykwalifikowanej kadrze, dostępowi do pomocy naukowych, dobrym warunkom lokalowym i możliwości uczestniczenia w wybranych zajęciach pozalekcyjnych.
Samorząd Uczniowski ma znaczący wpływ na wydarzenia szkolne, organizuje liczne imprezy i zbiórki charytatywne, które stały się już tradycją szkoły.
W naszej szkole aktywnie działa Rzecznik Praw Ucznia a nasi uczniowie zawsze mogą liczyć na pomoc nauczycieli i pani pedagog.

 


 

 

W skład Zespołu Szkół Nr 4 wchodzą:

 • warsztaty szkolne,
 • "Sokolnia" - sala gimnastyczna o długoletnich tradycjach sportowych wraz z przyległymi obiektami sportowymi.

 

Posiadamy:

 • bibliotekę - szeroki wybór lektur,
 • czytelnię - dostępne encyklopedie, słowniki, aktualne i archiwalne czasopisma z różnych dziedzin,
 • sale komputerowe z dostępem do internetu,
 • pomieszczenia dydaktyczne wyposażone w pomoce naukowe do przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych,
 • gabinet dentystyczny,
 • gabinet pomocy przedlekarskiej.


Nasi uczniowie od wielu lat odnoszą sukcesy uczestnicząc i zajmując czołowe miejsca w olimpiadach ogólnopolskich i wojewódzkich min.:

 • Ogólnopolska Olimpiada  Techniki Samochodowej,
 • "Euroelektra" Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej,
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej,
 • Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny,
 • Międzyszkolny Konkurs Zawodowy "Rok przed dyplomem",
 • Konkurs "Polska w NATO",
 • Olimpiada Zdrowego Stylu Życia PCK,
 • Ogólnopolska Olimpiada Teologii Katolickiej,

oraz chętnie biorą udział w wielu innych konkursach przedmiotowych.

Swoim uczniom zapewniamy rozwój intelektualny i społeczny przez możliwość uczestniczenia w rożnych formach zajęć pozalekcyjnych.

 • możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły przez działalność w Samorządzie Uczniowskim,
 • pracę społeczną w radiowęźle szkolnym (którym opiekują się uczniowie),
 • zajęcia fakultatywne dla klas maturalnych,
 • naukę jazdy przygotowującą do uzyskania prawa jazdy kategorii B,
 • możliwość uczestniczenia w konkursach i olimpiadach na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim,
 • Szkolne Koło Teatralne i Koło Pięknego Języka,
 • Klub Turystyczno-Krajoznawczy,
 • Szkolne Koło Informatyczne,
 • Szkolne Koło Sportowe,
 • Szkolne Koło Astronomiczne,
 • Szkolny Klub Europejski,
 • SKS, TUKS "Sokół Mechanik".

 

Do tradycji szkolnych należą takie wydarzenia jak:

 • Jasełka Szkolne,
 • Ferie z bezpiecznym Internetem,
 • Ferie na sportowo,
 • Szkolny Dzień Sportu.