PATRON

 

Patron Zespołu Szkół Nr 4 Jarosław Dąbrowski (1836 r. - 1871 r.)


 
 
 
 
Nasza szkoła obrała na swego patrona jednego z wielkich patriotów i działacza niepodległościowego, oficera carskiego, generała i głównodowodzącego wojsk Komuny Paryskiej  gen. Jarosława Dąbrowskiego. Nadanie imienia naszej szkole miało miejsce w 1976 r. Oto krótka informacja o naszym patronie.

Jarosław Dąbrowski przydomek Żądło, pseudonim Łokietek, urodził się 13 listopada 1836 roku w Żytomierzu w szlacheckiej rodzinie herbu Radwan. W 1845 roku został wysłany do Korpusu Kadetów w Brześciu nad Bugiem. W 1853 roku przeniósł się do Korpusu Kadetów w Petersburgu, który ukończył w 1855 uzyskując stopień chorążego. Następnie przez cztery lata służył w wojsku rosyjskim walcząc z powstańcami czeczeńskimi na Kaukazie. Następnie od 1859 do 1861 roku studiował w Akademii Sztabu Generalnego w Petersburgu po ukończeniu, której otrzymał stopień kapitana. W 1862 został kapitanem kwatermistrzem w VI Dywizji Piechoty stacjonującej w Warszawie.

Współpracował z Komitetem Oficerów Rosyjskich. Jako działacz stronnictwa "czerwonych" rozbudował tę organizację. Był faktycznym organizatorem Komitetu Centralnego Narodowego. Planował wystąpienie rewolucyjne na 14 lipca 1862 r. w ścisłym porozumieniu z konspiracyjnymi organizacjami oficerów rosyjskich w Królestwie Polskim. Plan Dąbrowskiego nie zyskał uznania wśród „białych” i nie doszedł do skutku. Wkrótce potem Rosjanie rozbili spiski wśród żołnierzy rosyjskich. Dąbrowski został aresztowany 14 sierpnia 1862 po denuncjacji Polaka Alfa Wrześniowskiego, członka świty wielkiego księcia Konstantego Mikołajewicza. 10 listopada 1864 roku Dąbrowski został skazany na 15 lat katorgi. W drodze na Sybir zbiegł z więzienia przejściowego w Moskwie i od 1865 przebywał na emigracji we Francji. W 1871 r. był dowódcą 11 Legionu Gwardii Narodowej oraz oddziałów broniących w Neuilly przeprawy przez Sekwanę. Stał na czele armii Frontu Zachodniego nad Sekwaną, następnie w dniu 5 maja został mianowany naczelnym wodzem całości wojsk Komuny. Zginął na barykadzie w dniu 23 maja 1871 przy ul. Myrhaw w pobliżu Montmartre w czasie obrony Paryża i został pochowany na cmentarzu Pere Lachaise. Jarosław Dąbrowski oraz Walery Antoni Wróblewski byli jedynymi oficerami Komuny o wyższych kwalifikacjach wojskowych. W czasie wojny domowej w Hiszpanii jego imię nosiły polskie oddziały wojskowe tzw. Dąbrowszczacy.

Portret Jarosława Dąbrowskiego widniał na banknocie 200-złotowym, wprowadzonym do obiegu w 1976 roku a wycofanym w czasie denominacji w 1995 r.
Tekst opracowała:  Maria Latos