PEDAGOG SZKOLNY

 

Pedagog szkolny mgr Kamila Sobolewska zaprasza:

 • Poniedziałek 10.00-14.00
 • Wtorek 8.00- 13.00
 • Środa 10.00-14.00
 • Czwartek 8.00-13.00
 • Piątek 8.00-12.00


email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Zadania pedagoga szkolnego:

Organizuje pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie Konwencji Praw Dziecka.

Wśród poruszanych problemów znajdują się:

 1. Pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych
 2. Obserwacja zachowań pojedynczych uczniów i klas
 3. Rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą
 4. Analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania
 5. Rozmowy i udzielanie porad rodzicom
 6. Określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom poprzez wydawanie opinii i zaleceń dotyczących stymulowania rozwoju lub pokonywania przez uczniów trudności rozwojowych, wyrównywanie braków i luk w nauce
 7. Udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom
 8. Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach
 9. Współdziałanie z organami szkoły, policji, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów


 

W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z takimi instytucjami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, jak:

 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 • Sąd Rejonowy – Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Komenda Miejska Policji
 • Punk Konsultacyjny ds. Uzależnień