OFERTA EDUKACYJNA 2021/2022

Oferta Edukacyjna Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim na rok szkolny 2021/2022

 

- pięcioletnie technikum kształcące w zawodach:

- trzyletnia szkoła branżowa I stopnia (zsz) kształcąca w zawodach:

 

UWAGA!
Kształcenie w danym zawodzie zostanie uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.


Przedmioty, które będą brane pod uwagę podczas rekrutacji:

 

Przedmiot Zawód

Język polski

Język angielski

Matematyka

 • Wszystkie zawody
Fizyka
 • technik mechanik specjalizacja obróbka skrawaniem
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik elektryk
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • operator obrabiarek skrawających
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
Geografia
 • technik logistyk
 • technik handlowiec
 • kierowca mechanik
 • oddział wielozawodowy (kucharz, fryzjer, cukiernik, piekarz, sprzedawca, wędliniarz, stolarz)