REKRUTACJA 2021

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-MOTORYZACYJNYCH

  1. Skierowania do lekarza medycyny pracy dla kandydatów do Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia należy pobrać w sekretariacie szkoły od 17 maja 2021 r. w godzinach od  8:00 do 14:00.
    Kandydaci do klasy wielozawodowej (fryzjer, kucharz, cukiernik) skierowania otrzymują od pracodawcy.
  2. Wnioski o przyjęcie do szkoły można pobierać w sekretariacie lub ze strony szkoły www.zs4.pl
  3. Załączniki do wniosków: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy składać w punkcie rekrutacyjnym od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r.